خانم مریم رجوی: بزرگداشت شجریان را رو در روی دیکتاتور تا شب هفت او ادامه می دهیم

خانم مریم رجوی: از آنجا که رژیم مانع حضور مردم در خاکسپاری و مراسم عزای شجریان شد برای گرامیداشت این صدای خاموشی ناپذیر، یادبود و بزرگداشت او را رو در روی دیکتاتور تا شب هفت ادامه می دهیم.