هم بندیهای آزاد شده مریم اکبری منفرد خواهان آزادی بی قید و شرط وی شدندشماری از هم‌بندیهای آزاد شده مریم اکبری منفرد خواهان آزادی بی‌قید و شرط وی بعنوان قدیمی ترین زن زندانی سیاسی که از سال ۱۳۸۸ در زندان بسر میبرد و بیش از دو سوم از ۱۵ سال محکومیت خود را سپری کرده است شدند.

مازوت در نیروگاهها و صنایع سنگین سپاه و بنیادهای وابسته به خامنه‌ایخانم مریم رجوی: آخوندها ثروت‌های مردم را در پروژه‌های اتمی، موشکی و تروریسم هدر می‌دهند و با مصرف مازوت، مرگ به ارمغان می‌آورند. آنها فقط به فکر بقای نظام هستند و جان و سلامتی مردم برایشان هیچ ارزشی ندارد

غلط‌کردم گویی و جا زدن رئیس‌جمهور ارتجاع  پس از تهدید کردن ترامپ به سرنگونی از حکومت و زندگی (!)

 

غلط‌کردم گویی و جا زدن رئیس‌جمهور ارتجاع

پس از تهدید کردن ترامپ به سرنگونی از حکومت و زندگی (!)

و ادعای سخیف پرداخت پول از جانب مجاهدین

به واشنگتن تایمز برای انتشار این تهدید