همزمان با کنفرانس بین المللی لهستان، باحضورگروه بزرگی از نمایندگان وخبرنگاران رسانه های خبری داخلی و بین المللی،شهردار رودی جولیانی، مارچین شیویان چیتسکی وزیر پیشین تجارت خارجی و از اعضای برجسته مجلس لهستان، سناتور ریشارد مایر، نایب رییس کمیسیون خارجی سنای لهستان از حزب حاکم این کشور، سناتور زیبیگنیو چیخون عضو سنای لهستان، سناتور رابرت توریسلی و نخست وزیر سید احمدغزالی شرکت داشتند و به سوالات خبرنگاران پاسخ گفتند.مایک پنس: در این کنفرانس تاریخی، رهبران از سراسر منطقه
موافق بودند که بزرگترین تهدید برای صلح و امنیت در خاورمیانه
رژیم جمهوری اسلامی در ایران است

 رژیم ایران اولین حکومت حامی تروریسم در جهان است

رژیم ایران عملیات تروریستی در خاک اروپارا طراحی
و از تحریم‌های ملل متحد گستاخانه سرپیچی کرده است

همانطور که پرزیدنت ترامپ گفته است رژیم ایران
آشوب و تروریسم خود را با غارت ثروت مردم ایران
تأمین مالی کرده است

رژیم مستبد تهران آزادی بیان و تجمع را سرکوب میکند

در سال ۲۰۰۹ مردم ایران به پا خاستند ولی وقت دولت ما
قطعنامه دو حزبی را برای پیگیری آن را دنبال نکرد
و جامعه جهانی فرصت را برای رویارویی با رژیم از دست داد
 اما اکنون دیگر نه!
این بار همه ما باید محکم و قدرتمند بایستیم

پرزیدنت ترامپ قول داد در کنار مردم خوب ایران
و در مقابل سرکوب کنندگان خواهد ایستاد
ترامپ گفته است:«محنت،مرگ و نابودی کافی است
 اکنون باید به آن پایان داد».

 

 پنجشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۷ برابر با ۱۴ فوریه ۲۰۱۹همزمان با دومین روز اجلاس بین‌المللی در ورشو در مورد تروریسم و جنگ‌افروزی رژیم آخوندی، ایرانیان آزاده و حامیان مقاومت ایران با تجمع در مقابل استادیوم ورشو، محل برگزاری کنفرانس، یک تظاهرات برپا کردند.

 

 

در پاسخ به افسار پاره کردن حکومت آخوندی درباره تظاهرات و جلسات مجاهدین در لهستان که توسط وزیر خارجه رژیم اعلام شد، وزارت خارجه لهستان با تودهنی محکمی اعلام کرد در ورشو هیچ تروریستی در خیابان‌های این شهر وجود نداشت.

 

همزمان با کنفرانس ورشو و درست در همین روز، ولی فقیه ارتجاع به تشبثات مذبوحانه و ناکام برای تحت الشعاع قراردادن کنفرانس و کم کردن از ترس و وحشتی که سراپای نظام و نیروهای وارفته آن را در برگرفته است مبادرت کرد.


قبل از ظهر امروز چهارشنبه ۲۴ بهمن، ۱۳ فوریه، همزمان با کنفرانس بین المللی لهستان، در ورشو ایرانیان آزاده و حامیان مقاومت ایران دست به تظاهرات زدند تا پیام قیام رهایی‌بخش مردم ایران و کانونهای شورشی را به جامعه جهانی برسانند.

صفحه3 از5745