آمار قربانیان کرونا در ۳۲۳ شهر بیش از ۴۸ هزار و ۲۰۰ نفر است


به اذعان وزارت بهداشت و کارگزاران رژیم، استانهای خوزستان، اصفهان، آذربایجان شرقی و غربی، لرستان، کردستان، کرمانشاه، کردستان، هرمزگان، سیستان و بلوچستان، مازندران، همدان، کرمان و ایلام در وضعیت قرمز یا هشدار و بحرانی هستند.

صفحه3 از5976