نیویورک تایمز ۴مقام اطلاعاتی آمریکا جزییاتی از کشته شدن نفر دوم القاعده در ایران را فاش کردند


نیویورک تایمز ۲۳ابان۹۹: مقامات اطلاعاتی تأیید کرده‌اند که نفر ۲ القاعده، یکی از مغزهای متفکر پشت حملات مرگبار ۱۹۹۸ به سفارتخانه‌های آمریکا در آفریقا است، ۳ ماه پیش در ایران کشته شده است.