حملات دیوانه‌وار سایبری رژیم آخوندی به سایت مجاهدین در سالگرد قیام آبان


رژیم درمانده و هراسان آخوندها در سالگرد قیام آبان از صبح شنبه ۲۴ آبان سایت سازمان مجاهدین خلق ایران را هدف حملات دیوانه‌وار سایبری خود قرار داد تا گزارشهای گرامیداشت شهیدان و سالگرد قیام کبیر آبان در اشرف ۳در ارتباط با ۳۰۰ جامعه ایرانی در ۲۴۰۰ نقطه در ۵ قاره جهان را از دسترس عموم خارج کند.

وزیرخارجه آمریکا: رژیم ایران یک حکومت دزد سالار استوزیر خارجه آمریکا در مصاحبه‌ای درباره عادی‌سازی با رژیم آخوندی گفت:‌ زمان مناسب برای عادی‌سازی با رژیم ایران زمانی است که (این رژیم) به قوانین و رفتارهای بنیادین که از هر کشوری انتظار داریم، پایبند باشد.

درگذشت صائب عریقات


مبارز بزرگ، صائب عریقات، دبیرکل سازمان آزادیبخش فلسطین از رهبران ملی فلسطین، عضو کمیته مرکزی الفتح و آکادمسین برجسته، یار دیرین مجاهدین و مقاومت ایران در سن ۶۵ سالگی بر اثر کرونا در بیت المقدس درگذشت.