بایدن با ۲۷۳ رأی الکترال با حدود ۳۰ هزار رأی بیشتر در پنسیلوانیا بعنوان رئیس جمهور آمریکا اعلام شد

 پس از ۴ روز پرتنش در شمارش آرا، حوالی ساعت ۲۰ به وقت تهران پس از شمارش آرای پنسیلوانیا، رسانه های آمریکا اعلام کردند جو بایدن با ۳۰ هزار رأی بیشتر برنده انتخابات در این ایالت است که دارای ۲۰ رأی الکترال می باشد. از اینرو جمع آرای الکترال بایدن به ۲۷۳ رسیده و رئیس جمهور آمریکا محسوب می شود.

تحولات انتخابات آمریکا  پس از ۴ روز


پس از گذشت ۴ روز از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از روز سه‌شنبه ۳ نوامبر تا شامگاه شنبه‌۷ نوامبر آرای اعلام شده الکترال دو رقیب در اغلب رسانه های آمریکا از جمله سی ان ان در همان رقم ۲۵۳ رأی برای بایدن و ۲۱۳ رأی برای ترامپ باقی‌مانده است.