با روشن شدن چشم انداز شکست سفر آخوند روحانی به ملل متحد و شرکت ظریف در دو اجلاس وزرای خارجه کشورهای امضا کننده برجام و بی نتیجه بودن استغاثه‌هایشان برای شل کردن طناب تحریمها و نجات برجام، امواج این شکست بلافاصله به درون رژیم بازگشت.

مقاومت ایران عموم مراجع و ارگانهای بین المللی حقوق بشر به ویژه کمیسر عالی حقوق بشر، گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران و گزارشگران اعدامهای خودسرانه و شکنجه را به محکومیت قاطع رژیم آخوندی به خاطر اعدامهای جنایتکارانه و مجازاتهای قرون وسطایی مانند قطع دست فرا می خواند و از جامعه جهانی به ویژه اتحادیه اروپا و آمریکا می خواهد رژیم آخوندی را به خاطر اعمال این مجازاتهای سبعانه مورد تحریم قرار دهند.

غارت شدگان موسسه حکومتی کاسپین برای پنجمین روز متوالی مقابل ساختمان دستگاه قضائیه رژیم به تحصن خود ادامه دادند. اغلب خانواده های متحصن با مادران و پدران پیر و فرزندانشان در این تحصن حضور دارند.

در یک خودکشی اسفبار دیگر در حاکمیت پلید آخوندی، عصر روز پنجشنبه یک زن ۳۲ساله در تهران خود را جلو قطار در حال حرکت در متروی دروازه دولت انداخت وجان سپرد.

با روشن شدن چشم انداز شکست سفر آخوند روحانی به ملل متحد و شرکت ظریف در دو اجلاس وزرای خارجه کشورهای امضا کننده برجام و بی نتیجه بودن استغاثه‌هایشان برای شل کردن طناب تحریمها و نجات برجام، امواج این شکست بلافاصله به درون رژیم بازگشت.

رکس تیلرسون در سخنرانی خود در اجلاس شورای امنیت که برای بررسی «منع تکثیر سلاحهای اتمی» برگزار شد، گفت رژیم ایران به سمت دستیابی به سلاح اتمی حرکت می‌کند و اهداف خطرناکی را در مداخلات خود در کشورهای منطقه دنبال می‌کند.

صفحه4 از5292