آخوند جلاد ابراهیم رئیسی در سخنرانی خود در نمایش حکومتی ۲۲ بهمن، از هلاکت ۱۷هزار مهره و جلاد فاشیسم مذهبی سوز و گداز کرد و وحشت خود را از حسابرسی بر سر حقوق‌بشر و پیامد تن دادن رژیم به اف.ای.تی.اف ابراز کرد.

صفحه4 از5745