روز شنبه ۲۳ فروردین، جمعی از ایرانیان آزاده و حامیان مقاومت در اتاوا و تورنتو، با تجمع در مقابل پارلمان فدرال در اتاوا و مرکز شهر تورنتو همبستگی و همدردی خود را با هموطنان مصیبت زده در فاجعه سیل سراسری در استانهای کشور اعلام کردند.

 

روز شنبه ۲۳ فروردین، جمعی از ایرانیان آزاده و حامیان مقاومت در اتاوا و تورنتو، با تجمع در مقابل پارلمان فدرال در اتاوا و مرکز شهر تورنتو همبستگی و همدردی خود را با هموطنان مصیبت زده در فاجعه سیل سراسری در استانهای کشور اعلام کردند.

 

حمید رضا آصفی سخنگوی وزارت خارجه و سفیر پیشین آخوندها در فرانسه، طی مصاحبه ای در تلویزیون حکومتی از افشای پروژه مخفی اتمی رژیم توسط مجاهدین و رویارویی به یاد ماندنی با دیکتاتوری آخوندی در استادیوم شهر لیون فرانسه درمسابقات جام جهانی فوتبال ۱۹۸۸ به سوز و گداز پرداخت.

 

کمیته بین المللی در جستجوی عدالت بروکسل ۹ آوریل ۲۰۱۹ - استقبال از لیست گذاری سپاه پاسداران توسط آمریکا
فراخوان به اتحادیه اروپا برای قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست تروریسم این اتحادیه

صفحه4 از5785