با اوجگیری قیام مردم عراق برای به زیر کشیدن دولت و نخست وزیر تحت امر رژیم ولایت فقیه، و پس از تأکید آیت الله سیستانی به برکناری و سلب اعتماد از دولت، بعد از ظهر جمعه عادل عبدالمهدی مهره سرسپرده خامنه ای، برکناری خود را پذیرفت و استعفای خود را اعلام کرد.


در روزهای اول قیام، جوانان بی باک در شهر قدس حدود۳۰ تا ۳۵ بانک یعنی تمامی بانکهای این شهر بدون استثنا از جمله بانکهای قوامین،-ملی،-آینده،-تجارت، پاسارگاد، اقتصاد، مهر، کشاورزی، رفاه، صادرات، پارسیان، سپه و مسکن، را به آتش کشیدند.

صفحه5 از5903