جمعی از ایرانیان آزاده در ژنو در همبستگی و همدردی با هموطنان سیلزده در ایران به ویژه با مردم اهواز، روز شنبه ۲۳ فروردین یک تجمع در میدان ناسیونال در مقابل مقر اروپایی سازمان ملل در ژنو برگزار کردند.

 

برایان هوک، مسئول اقدام ایران در وزارت خارجه آمریکا گفت: دستیابی به صلح و ثبات در خاورمیانه بدون از قدرت انداختن سپاه پاسداران و تضعیف رژیم حاکم در ایران ممکن نیست.


مردم به ویژه جوانان منطقه عین دو در غرب اهواز در اعتراض به بازکردن سدها به زمینهای کشاورزی و روستاها و شهرها و هدایت نکردن آن به جانب هورها و همچنین نبودن امکانات برای ساختن سیل‌بندها تظاهرات کردند.

صفحه5 از5785