به رغم تلاش و توصیه خامنه‌ای برای ممانعت از بروز بحران درونی رژیم در نمایشهای حکومتی ۲۲ بهمن، این نمایشها به صحنه تصفیه حساب و کشاکش حاد راس نظام تبدیل شد و از جمله در قم، باند ولایت فقیه تراکتهایی بلند کردند که مضمون آن سقوط روحانی تا عید بود.

جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور ارتجاع که درشیراز صحنه گردان نمایش ورشکسته حکومتی ۲۲ بهمن رژیم بود، با غیظ و سوزش بسیار از هلاکت۱۷هزار مهره و جلاد استبداد مذهبی واین که رژیم غاصب و سارق انقلاب با بزرگترین مقاومتهای تاریخ روبه روشده، از بحرانهای گریبانگیر نظام و تمرکز جهانی علیه جنگ افروزی و تروریسم رژیم آخوندی، ابرار وحشت کرد.


نمایشهای حکومتی ۲۲بهمن که خامنه ای چندماه است برای آن بسیج و طراح کرده، به رغم دود و دمها و سرو صدای زیاد پاسداران و تبلیغات چیان ترسیده و سیلی خورد نظام، که با سیلی هنوز سرنگون نشده ایم !! صورتشان را سرخ می کنند، هم در تهران و هم شهرهای دیگر کساد و بی رونق از آب در آمد.


درآستانه اجلاس ورشو حکومت آخوندی نگران اجماع جهانی علیه جنگ افزوزی و تروریسم رژیم است. به خصوص که اروپا و آمریکا در این رابطه مواضع نزدیک به هم اتخاذ کرده و حتی سازوکار تجارت موسوم به اینستتکس را مشروط به موضوع موشکی یا تن دادن به لوایح اف ای تی اف از جمله کنوانسیون ضد تامین مالی تروریسم کرده اند.

صفحه5 از5745