تخریب مغازه یک هموطن درتهران بخاطر ممانعت از پرداخت رشوه به شهرداری رژیم


صبح یکشنبه ۱۵ دی ۱۳۹۹،‌ مأموران شهرداری منطقه ۱۹ ناحیه۴ روستای پلایین از تواقع بخش آفتاب شهرستان تهران،‌ با حمایت نیروی سرکوبگر انتظامی، در یک اقدام جنایتکارانه بخاطر خوداری یکی از مغازه‌داران از باج دادن به آنها، اقدام به ضرب و شتم و تخریب مغازه او نمودند.

خاکسپاری پیکر حمید راست بالا زندانی اعدام شده اهل سنت به دست دژخیمان خامنه ای


خاکسپاری حمید راست بالا که روز پنجشنبه در زندان مشهد به همراه دو هموطن دیگر اهل سنت به دست دژخیمان خامنه ای اعدام شد، در میان خشم و انزجار بستگان او و مردم در روستای استاجیق در علی آباد کتول – استان گلستان برگزار شد.

هم بندیهای آزاد شده مریم اکبری منفرد خواهان آزادی بی قید و شرط وی شدندشماری از هم‌بندیهای آزاد شده مریم اکبری منفرد خواهان آزادی بی‌قید و شرط وی بعنوان قدیمی ترین زن زندانی سیاسی که از سال ۱۳۸۸ در زندان بسر میبرد و بیش از دو سوم از ۱۵ سال محکومیت خود را سپری کرده است شدند.

صفحه5 از6089