سخنگوی مجاهدین: پخش پر آب و تاب خبرها، همراه با ابراز نگرانی و حاشا کردن غلیظ، عملکرد همزمان سپاه پاسداران و وزارتخارجه آخوندها، دو روی سکه سیاه ولایت است. خلیفه ارتجاع با اطمینان از اینکه آمریکا جنگ نمیخواهد، چموشی و لگدپرانی میکند.

 

خامنه ای ولی فقیه ارتجاع در دیدارش با شینزوابه و در همان حالی که سناریوی آخوندی انفجار در دو نفتکش را به اجرا گذاشته بود، به گران‌فروشی و طاقچه بالا روی آورد و به نخست وزیر ژاپن گفت: از طریق مذاکره با آمریکا هیچ مشکل ما حل نخواهد شد.

صفحه5 از5823