آخوند علم الهدی، امام جمعه و نماینده خامنه‌ای در مشهد، وحشت زده از فوران خشم مردم به خاطر فقر و فشارهای اقتصادی، اذعان کرد که این وضعیت ربطی به دشمن ندارد و ناشی از فساد و تبهکاری بی حساب وکتاب رژیم و نهادهای وابسته به نظام است.

 

در سالمرگ خمینی دجال و ضد بشر، و دزد بزرگ انقلاب مردم ایران، تناقضات لاینحل در استبداد دینی و رژیم قرون وسطایی آخوندها که آن را با سرقت انقلاب مردم ایران و سرکوب و قتل عام سازندگان انقلاب ایجاد کرد.

صفحه6 از5819