پاریس - چهل سال بعد از انقلاب که سلطنت را در ایران سرنگون ساخت؛ چندین هزار نفر از حامیان یک گروه اپوزیسیون تبعیدی ایران روز جمعه در پاریس دست به راهپیمایی زدند و خواهان خاتمه یافتن رژیم آخوندی شدند.

 

گوردون سوندلند، سفیر آمریکا در اتحادیه اروپا در مصاحبه با بلومبرگ درباره استفاده از سازوکار مالی جدید اروپا به نام اینس تکس گفت: آمریکا کسانی را که از این سازوکار به جز همکاریهای انساندوستانه استفاده می‌کنند مورد تحریم قرار خواهد داد.

صفحه6 از5745