قیام تهران – شماره ۲


 دانشجویان و مردم تهران با شعارهای مرگ بر اصل ولایت فقیه و مرگ بر خامنه ای دست به تظاهرات زده و خواستار سرنگونی فاشیسم دینی شدند.

اعتراف ناگزیر رژیم آخوندی  به هدف قرار دادن هواپیمای مسافربری اوکراینی

 

صبح روز شنبه، آخوند حسن روحانی، رئیس جمهور ارتجاع، و ستاد فرماندهی نیروهای مسلح این رژیم پس از ۷۲ ساعت تاخیر و تعلل و صحنه سازی و دروغپردازی بناچار اعتراف کردند هواپیمای مسافری اوکراینی با شلیک موشکهای سپاه پاسداران سرنگون شده است.

صفحه6 از5920