جان بولتون در تظاهرات در مقابل مقر ملل متحد در نیویورک علیه حضور آخوند روحانی گفت: بهترین راه برای حصول اطمینان از صلح و امنیت در منطقه و رفع تهدید اتمی، سرنگونی رژیم ایران است.

الیوت انگل نماینده کنگره آمریکا در تظاهرات در مقابل مقر ملل متحد در نیویورک علیه حضور آخوند روحانی گفت: از میان تمام پلاکاردهای زیبایی که در این تظاهرات حمل می‌کنید یک پلاکارد هست که بیش از بقیه به آن علاقه دارم و آن پلاکاردی است که رویش نوشته است: ایران آزاد می‌شود.

سناتور رابرت در تظاهرات در مقابل مقر ملل متحد در نیویورک علیه حضور آخوند روحانی گفت: ای رهبران جهان ما با یک پیام ساده اینجا آمده‌ایم. این‌که ما خواستار آزادی برای مردم ایران هستیم و حاضریم بهای آن را بپردازیم.

درحالی که هموطنانمان در تظاهرات بزرگ وپرشور خود در مقابل مقر ملل متحد در نیویورک، خواهان اخراج رئیس جمهور فاشیم دینی و رژیم رکورد دار اعدام از مجمع عمومی بودند، آخوند شیاد شیخ حسن روحانی در سخنرانی خود در مجمع عمومی، در منتهای فضیحت و ذلت و زیر دعاوی رسوای اعتدال و تعامل، به تکرار بفرما زدن به بازار ایران و مشارکت درتاراج منابع و دارایی های مردم ایران پرداخت.

مجلس خبرگان ارتجاع در بیانیه پایانی خود، این مجلس خبرگان ارتجاع را «قلب تپنده نظام» و «تقویت»کنننده خامنه‌ای عنوان کرد و بر حمایت از سپاه پاسداران و ماجراجوییهای موشکی رژیم تأکید کرد.

صفحه7 از5292