رئیس جمهور ارتجاع در سرگیجه ناشی از لیست گذاری تروریستی سپاه پاسداران به خاطر جنایات تروریستی آن در ایران و منطقه، به ادعایی احمقانه متوسل شد و پیشنهاد رفراندوم در کشورهای منطقه را داد تا مردم این کشورها بگویند چه کسی به آنها ظلم کرده است؟ ولی نگفت اگر چنین رفراندومی در ایران برگزار شود، چه به روز آخوندها و پاسداران فاشیسم مذهبی خواهد آمد.


مجلس آخوندی با پوشیدن لباس پاسداری از نظام ولایت فقیه، و فارغ از درد و رنج مردم مناطق سیلزده، تمام جلسه روز سه‌شنبه خود را به برپایی نمایشهای مشمئزکننده و تصویب لوایح پوشالی در واکنش به لیست‌گذاری سپاه پاسداران خامنه‌ای ا ختصاص داد.

 

ضجه‌های ولی‌فقیه ارتجاع و دلداری به پاسداران و بسیجیان وحشت‌زده پس از لیست گذاری سپاه پاسداران خامنه ای: وقتی دشمن در کوچه و خیابان است، سپاه جلو است. در چند هزار کیلومتر آنطرفتر، باز هم سپاه جلو است. به سلاح هسته‌ای نیازی نداریم!.


در پی اعلام رسمی وارد کردن سپاه پاسداران در لیست تروریستی توسط دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، سایت کاخ سفید با انتشار فهرستی از فاکتها (فاکت شیت)لیست گذاری سپاه پاسداران را برجسته کرده است.

صفحه7 از5785