خبرهای تکمیلی از تظاهرات روز سه شنبه کارگران ستمدیده کارخانه های آذر آب و هپکو اراک حاکیست مزدوران نیروی سرکوبگر انتظامی به کارگران حمله کرده و با تیراندازی هوایی و پرتاب گاز اشک آور آنان را به شدت مضروب و مصدوم کردند.

خانم مریم رجوی

با استقبال از نخستین گواهی یک رئیس جمهور ایالات متحده درباره ضرورت تغییر در ایران
به رسمیت شناختن شورای ملی مقاومت ایران به عنوان تنها جایگزین دموکراتیک برای دیکتاتوری مذهبی و تروریستی را لازمه پایان و جبران سیاست فاجعه بار پیشین آمریکا برای مردم ایران خواند

آخوند حسن روحانی در مصاحبه با سی.ان.ان،در پاسخ به سوالی درباره احتمال خروج آمریکا از برجام، به تکرار اظهارات خامنه ای پرداخت و گفت خروج از برجام به زیان آمریکاست و ما عکس العمل نشان خواهیم داد.

صفحه8 از5292