رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی خود در اجلاس مشترک سنا و کنگره آمریکا، پس از تشریح پیشرفتهای اقتصادی این کشور در دو سال اخیر، در اشاره آشکار به جنگ اشغال عراق و جنگ در افغانستان، گفت: تنها چیزی که میتواند مانع این پیشرفتها شود، جنگهای احمقانه همراه با سیاست بازی یا بازپرسیهای مسخره جناحی است.


حکومت آخوندی که برای برون رفت از مهلکه بحرانهای فزاینده، به لحاظ سیاسی روی شکاف اروپا و آمریکا و مشخصا روی برجام اروپایی و سازوکار مالی اروپایی، سرمایه گذاری کرده است، پس از چند ماه آویختن به دامن اتحادیه اروپا، با صدور بیانیه جمعبندی اتحادیه اروپا، بیش از پیش دچار بحران و کشمکش درونی شده است.


دونالدترامپ رئیس جمهور آمریکا درسخنرانی سالانه خود در اجلاس مشترک سنا و کنگره که روز ۶فوریده(۱۷بهمن) ایراد شد، حکومت آخوندی را یک دیکتاتوری فاسد توصیف کرد.

 

شورای وزیران اتحادیه اروپا طی بیانیه یی از سوی ۲۸کشورعضو این اتحادیه ضمن تاکید برنگهداشتن رژیم در برجام پنج فقره ابراز نگرانی و یک دستور العمل برای تصویب اف ای تی اف، درماندگی و سرگیجه رژیم ولایت فقیه درگرداب بحرانهای درونی و بیرونی را مضاعف کرد.

 

در کنفرانس بین المللی در بروکسل که به منظور بررسی تهدیدات روز افزون تروریسم دولتی رژیم آخوندی تشکیل شده بود، مقامات پیشین، و کارشناسان و متخصصان بین المللی مبارزه با تروریسم در سالن رزیدانس پالاس سخنرانی کردند و طی آن اطلاعات جدیدی در مورد فعالیتهای تروریستی رژیم ارائه شد و همچنین راههای مقابله با تهدید رو به افزایش تروریسم رژیم آخوندی علیه کشورهای اروپایی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

صفحه8 از5745