دجالبازی خامنه‌ای تحت لوای روز قدس و دود و دم صدور تروریسم

دجالبازی خامنه‌ای تحت لوای روز قدس و دود و دم صدور تروریسم، آن روی سکه دولت حزب اللهی در بحران سرنگونی، همراه با اهانت و یاوه گویی علیه یاسر عرفات رهبر تاریخی فلسطین در ادامه سالها خیانت و خنجر زدن و تفرقه اندازی و توطئه و ترور ابوعمار.

وزارت خارجه آمریکا - رژیم ایران در مورد اولین ابتلای کرونا به مردم دروغ گفت


وزارت خارجه آمریکا روز اول خرداد در توئیتر خود نوشت: رژیم ایران بادروغ گفتن درباره اولین مورد ابتلای کرونا که طبق گزارش ها از اوایل آذر ۹۸ وارد ایران شده بود، مردم خود را نادیده گرفت.

صفحه8 از5976