آنگ سان سوچی، رهبر دولت میانمار برای اولین بار از زمان شروع بحران مسلمانان روهینگیا گفت: علیه هرکسی که قوانین کشور را زیر پا گذاشته و مرتکب نقض حقوق بشر شده باشد اقدام قانونی به عمل خواهد آمد و چنین افرادی مجازات خواهند شد.

ریاض حجاب هماهنگ کننده عمومی هیئت عالی مذاکرات سوریه با وزیر مشاور در امور خاورمیانه دولت انگلستان، الیستر پورت در نیویورک دیدار کرد، وی بدنبال این دیدار بر التزام اپوزیسیون سوریه به راه حل سیاسی و انتقال سیاسی واقعی و کامل تأکید نمود.

نیویورک تایمز نوشت: بنا به گفته یک مقام ارشد نظامی آمریکا در خاورمیانه، رژیم ایران همچنان قاچاق سلاح و تکنولوژیهای غیرقانونی را به یمن ادامه می دهد و در بر آتش جنگ داخلی در این کشور می‌دمد.

قیمت هر کیلو مرغ بازهم گرانتر شد و در برخی نقاط تهران حداقل به ۷۹۰۰ تومان رسید.

موسوی، عضو مجلس رژیم درباره آخرین وضعیت دریاچه ارومیه اعتراف کرد: «در حال حاضر ۷۰درصد از دریاچه ارومیه خشک شده و حداکثر ۳۰درصد آن باقی مانده است؛ پروژه‌های ستاد احیای دریاچه ارومیه نیز در کوتاه مدت تاثیر ملموسی نداشته است».

رژیم آخوندی یک زندانی دیگر را در مشهد اعدام کرد.

صفحه9 از5292