پولیتیکو می نویسد:‌ طی چند روز گذشته تظاهر کنندگان، ماشینها، بانک ها، پمپ بنزین ها، ایستگاه های پلیس در موجی از نا آرامی که تعادل سران رژیم را بر هم زده به آتش کشیده اند. شمار زیادی کشته شدند.

صفحه9 از5903