سخنگوی مجاهدین: درخواست ویزا از آلبانی برای ۸۰۰۰ بسیجی مهربان و اطلاعاتی خانواده دوست در بحبوحه کرونا و تشبثات مزدوران برون مرزی نیروی تروریستی قدس برای دیدار با خویشاوندان در آلبانی، آن روی سکه دستگیری و شکنجه دانشجویان و جوانان دلیر و شورشگر است.

در حالی که آخوند روحانی برای بورس بازی غارتگرانه رژیم بازار گرمی میکند، حجت الله عبدالملکی یک کارشناس رژیم به فضیحت این کلاهبرداری بزرگ حکومتی اذعان کرد، که دعاوی شیادانه روحانی برای برای خالی کردن جیب مردم را برملا می کند.

برایان هوک: ما آماده بازگرداندن تحریمها بامکانیسم ماشه هستیم


برایان هوک نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا برای ایران، طی مقاله یی در وال استریت ژورنال۲۴ اردیبهشت تأکید کرد دولت آمریکا از تمامی راهها برای تمدید تحریم تسلیحاتی رژیم ایران استفاده می کند.

ترکیدن حباب غارت و فریب در بازار بورس


به رغم همه نمایشهای تبلیغاتی در مورد رشد شاخصهای بورس تهران، که با حراج همه جانبه دارائیهای دولتی توسط رژیم آخوندی از ابتدای این ماه کلید خورد، کارگزاران رژیم در جنگ گرگها در مورد این کلاهبرداری بزرگ حکومتی در تاریخ ایران هشدار می‌دهند.

روزنامه فرانسوی لیبراسیون: کشته شدن ۱۹ نظامی ناو کنارک بر اثر شلیک موشک خودی یک فاجعه و شکست برای رژیم ایران


روزنامه فرانسوی لیبراسیون۲۳ اردیبهشت: شلیک یک موشک خودی به یک ناوچه، یک خبر شکست برای رژیم تهران آنهم پس از سرنگون کردن یک هواپیمایی غیرنظامی اوکرینی در ماه ژانویه و در شرایط پر تنش این رژیم با آمریکاست.

صفحه9 از5975