صحنه‌سازیها و معرکه چرخاندن جسد سردژخیم قاسم سلیمانی

 

صحنه‌سازیها و معرکه چرخاندن جسد سردژخیم قاسم سلیمانی در کرمان و تلاشهای بی‌دنده و ترمز آخوندی برای ازدحام سازی مصنوعی با وارد کردن گله‌های پاسدار و بسیجی و لباس شخصی از استانهای مجاور، به فضیحت بزرگی منجر شد.

نمایش ماتم حکومتی با حضور خامنه ای و سرکردگان رژیم پس از هلاکت دژخیم قاسم سلیمانی


نمایش ماتم حکومتی در تهران برای پاسدار قاسم سلیمانی، سرکرده به هلاکت رسیده نیروی تروریستی قدس، صبح دوشنبه باشرکت خامنه ای و سران سه قوه حکومتش و سرکردگان سپاه سیلی خورده اش برگزار شد.

 اسماعیل قاآنی، جانشین قاسم سلیمانی، در زمره جنایتکار ترین سرکردگان سپاه و نیروی قدس


 بدنبال به هلاکت رسیدن قاسم سلیمانی، خامنه ای، ولی فقیه ارتجاع، پاسدار اسماعیل قاآنی اکبرنژاد را که سالها جانشین سلیمانی در نیروی تروریستی قدس بود به عنوان فرمانده نیروی تروریستی قدس منصوب کرد.

صفحه9 از5920