درحالیکه کارشناسان متفق القولند که ساختن بیش از ششصد سد بی رویه در سالهای حکومت آخوندی یکی از مهمترین عوامل ایجاد بحران آب و زمینه سازی ویرانگری سیل اخیر بوده است، آخوند روحانی با وقاحتی حیرت انگیز، مدعی شد که این سدسازیها مانع سیلابها شده و گوئیا مردم ایران باید قدردان سدسازیهای بی رویه وسود جویانه پاسداران و سرکردگان این رژیم تبهکار باشند.

 

رئیس جمهور آمریکا طی سخنانی در ایالت لاس وگاس گفت: در یکی از جلسات وزارت دفاع در پنتاگون، ژنرال‌ها و مقامهای ارشد‌ آمریکا به من گزارش دادند که در۱۴ منطقه مختلف جهان که کانون درگیری‌های خطرناک است، رژیم ایران پشت این درگیریها قرار دارد و این رژیم از طریق تأمین مالی و به کارگیری مزدورانش و یا اعزام نیرو به سراسر خاورمیانه، درگیری ایجاد می‌کند.

 

اشرف نشانان و حامیان مقاومت در کشورهای مختلف جهان در یک کارزار جهانی در همبستگی با هموطنان سیلزده و در محکومیت رژیم ضدبشری آخوندی و سپاه سرکوب پاسداران، در غارت و چپاول و تخریب طبیعت ایران، تظاهراتهای گسترده ای را برگزار کردند.

 

اشرف نشانان و حامیان مقاومت در کشورهای مختلف جهان در یک کارزار جهانی در همبستگی با هموطنان سیلزده و در محکومیت رژیم ضدبشری آخوندی و سپاه سرکوب پاسداران، در غارت و چپاول و تخریب طبیعت ایران، تظاهراتهای گسترده ای را برگزار کردند.

صفحه9 از5785