آخوند صادق لاریجانی، رئیس تشخیص مصلحت نظام آخوندی اعلام کرد: ازآنجاکه سازوکار جدید اروپایی برای تجارت با رژیم مشروط به تن دادن به اف ای تی اف و کنار گذاشتن برنامه موشکی است، حکومت ‌آخوندی آن ‌را نخواهد پذیرفت.

صفحه9 از5745