پاسدار علی لاریجانی، رئیس مجلس ارتجاع، ضمن اعتراف به شرایط سختی که حکومت آخوندی در آن به‌سر می‌برد و هم چنین درباره جنگ قدرت میان مجلس و مجمع تشخیص مصلحت بر سر تصمیم‌گیریها، در تلویزیون حکومتی گفت:

صفحه10 از5700