کمیته شهرداران فرانسوی برای یک ایران دمکراتیک طی بیانیه یی که توسط روسای این کمیته آقایان ژان پیر مولر شهردار مانی ان وکسن و ژان فرانسوا لوگاره شهردار منطقه یک پاریس صادر شد همدردی خود را با مردم ایران به خاطر فاجعه سیل اعلام کرد.

 

وزیر خارجه آمریکا تاکید کرد روحانی که رئیس جمهور رژیم ایران است اجازه می دهد تروریستها به اروپا بروند و در خاک اروپا اقدام به ترور می‌کنند.

 

در حالیکه سدسازیهای سودجویانه و بی رویه سپاه پاسداران ودیگر ارگانهای حکومت آخوندی از مهمترین عوامل تخریب محیط زیست و گستردگی ویرانیهای سیل درایران است، آخوند ابوترابی، امام جمعه خامنه ای در تهران با وقاحتی حیرت انگیز گفت: اگر نبود این سدها نمیدانم امروز خوزستان جنوب کشور لرستان ما استانهای کشور چه شرایطی داشتند.

صفحه10 از5785