تظاهرات‌های ایرانیان آزاده در کشورهای مختلف - همبستگی با قیام مردم ایران و محکومیت نقض حقوق بشر

حامیان مقاومت، ایرانیان آزاده در کشورهای مختلف روز شنبه۵ مهر، با برگزاری تظاهرات‌‌ها، ضمن اعلام همبستگی با قیام مردم ایران و کانون‌های شورشی، نقض فاحش حقوق بشر در ایران توسط رژیم آخوندی را محکوم کردند.

نامه ۵۶ نماینده کنگره به رئیس جمهور آمریکا برای گسترش تحریم مالی رژیم آخوندی۵۶تن از نمایندگان کنگره آمریکا درنامه یی به دونالد ترامپ نوشتند: ما این نامه را پیرو دستور اجرایی۱۳۹۰۲ شما می نویسیم تا از شما درخواست کنیم تحریم ها را علیه کل بخش مالی رژیم ایران اعمال کنید.

صفحه10 از6056