مقاومت ایران به اقدام فوری برای نجات ۲۵ زندانی محکوم به اعدام در بند جوانان زندان مرکزی اردبیل به عموم مراجع بین المللی به ویژه کمیسر عالی حقوق بشر، گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران، و همه مدافعان حقوق کودکان و نوجوانان فراخوان می دهد.

جوامع ایرانی در ایالت نوردراین وستفالن روز شنبه ۲۵ شهریور در یک گردهمایی در مقابل کلیسای تاریخی DOM در مرکز شهر کلن، یاد سی هزار زندانی سیاسی در قتل عام جنایتبار ۶۷ را گرامی داشتند و از دولت و وزارتخارجه آلمان خواستار اقدام فعال بین المللی جهت انجام تحقیقات مستقل در مورد این قتل عام شدند.

گردهمایی دادخواهی قتل عام سی هزار مجاهد خلق در تابستان ۶۷

یک هیات از مقاومت ایران در کنگره سراسری اتحادیه های کارگری انگلستان در روزهای دوشنبه ۱۱ سپتامبر تا چهارشنبه ۱۳ سپتامبر در شهر برایتون شرکت کردند و با رهبران اتحادیه های مختلف کارگری انگلستان ملاقات کردند و اختناق و سرکوب علیه کارگران در ایران و سرکوب فعالان سندیکاهای کارگری را برای آنان تشریح کردند.

صفحه10 از5292