جان بولتون سفیر پیشین آمریکا در سازمان ملل در مقاله ای در نیویورک تایمز تاکید کرد: مقابله با اتمی شدن رژیم ایران، وقتی مؤثر است که با حمایت قوی آمریکا از اپوزیسیون ایران همراه شود، با هدف ایجاد تغییر رژیم در تهران.

وی می‌نویسد: رویکرد اوباما در قبال رژیم ایران یک وضعیت بد را در آستانه یک فاجعه قرار داده است. بطور تئوریک، تحریم‌های جامع بین‌المللی که (باید) بشدت اِعمال و بطور جهانی به آن التزام صورت گیرد ممکن بود که برنامه اتمی رژیم ایران را از بین ببرد.
سفیر پیشین آمریکا در سازمان ملل می‌افزاید: جلو رفتن رژیم ایران بسمت تسلیحات اتمی مدت‌هاست که قابل مشاهده وکشورهای همسایه ایران از دیپلماسی اوباما نگران هستند که موجب دستیابی رژیم ایران به سلاح اتمی شود.
نیویورک تایمز- 6 فروردین 94