Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

شهرهای مختلف آزاد شده در سوریه، امروز جمعه شاهد برگزاری سلسله تظاهراتی در ششمین سالگرد انقلاب مردم این کشور بود.

یکی از فعالان سوری در گزارشی از تظاهرات دوما گفت امروز ما وارد هفتمین سال از جنگ علیه مردم سوریه میشویم. زیرا مردم سوریه این جمله را فریاد کردند: «مردم سوریه کوتاه نمی آید.
امروز ما دست به سوی خارجیان دراز نمیکنیم. هیچ پیامی هم به خارج نمی فرستیم. آنها دلایل کافی در دست دارند . » دست داشتن رژیم اسد در خون مردم سوریه، پنجاه وپنج هزار عکس، کشتن ۱۳ هزار زندانی را مستند کرده است. یک فیلم مستند حاوی ۷۰۰هزار عکس که جنایتهای رژیم اسد را مستند کرده است.آواره کردن ۵ میلیون سوری به شهادت سازمان ملل متحد، دلایل مستند برای اثبات بکارگیری سلاح شیمیایی ممنوعه از سوی رژیم اسد، به همین خاطر ما شما را ای رزمندگان و ای فرماندهان یکانهای رزمنده وای کسانیکه انقلاب را به لحاظ سیاسی نمایندگی میکنید، خطاب قرار میدهیم که این آخرین نمایشهای روزگار است که رژیم ایران ضامن آتش بس شود، رژیمی که با آشغالهای دنیا به سوریه آمده از شبه نظامیان حزب الله گرفته تا نجباء و فاطمیون برای کشتار مردم سوریه وارد شده است.


لذا در پایان خطاب به رزمندگان و فرماندهان یکانهای رزمنده و نهادهای انقلاب میگوییم. ما ۶ سال یک پیکر واحد و قوی بودیم که یک روزی اسد را به وحشت انداخته بود. ما به چیزی جز آینده درخشان که شایسته این خلق بزرگ باشد، چشم ندوخته ایم.