Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

رؤسای جمهور آمریکا و روسیه روز سه شنبه  ۱۲ اردیبهشت در مورد آتش بس و ایجاد منطقه امن در سوریه گفتگو کردند.

گفتگو ها شامل بحث درمورد مناطق امن یا تنش زدایی برای دستیابی به صلحی پایدار در سوریه به دلایل انساندوستانه بوده و ترامپ و پوتین در مورد شیوه حل و فصل بحران در شبه جزیره کره نیز گفتگو کردند.
رویتر ۱۲ اردیبهشت ۹۶