انتقال مردم حلب - همبستگی ملیفاروق ابو بكر مسئول مذاكرات اپوزيسيون سوريه گفت  اخلال گري هاي رژيم ايران باعث شده است تا عمليات تخليه كساني كه در شرق حلب باقي مانده اند تحت تاثير قرار گيرد. خبرنگار الجزيره در سوريه گفت  عمليات تخليه از شرق حلب نزديك به پايان است.

سوریه - انتقال مجدد -دوشنبه 29آذر سایت همبستگی

به‌رغم کارشکنی‌های مستمر عوامل رژیم آخوندی، سرانجام شب دوشنبه عملیات انتقال ساکنان و رزمندگان حلب از سر گرفته شد و تاکنون چند ستون به حومة غربی این شهر رسیده‌اند. اورینت‌نیوز دربارة حرکت ستون‌ها گزارش داد، مزدوران رژیم ایران اتوبوس‌ها را به‌مدت 4 ساعت در نزدیکی الراموسه متوقف کردند. به گفتة این منبع، امروز دوشنبه 20 هزار تن از مردم شرق حلب منتقل خواهند شد.

به گزارش رویتر روز یکشنبه شورای امنیت ملل متحد بر سر قطعنامة ارائه‌شده از سوی فرانسه برای نظارت مسئولان ملل متحد بر انتقال شهروندان حلب رأی‌گیری می‌کند. در پیش‌نویس این قطعنامه تأکید شده است، خروج شهروندان از حلب باید داوطلبانه باشد و مقصد نهایی باید توسط خود آنها تعیین شود. همة شهروندان... باید از حفاظت برخوردار باشند.

«جنایت علیه غیرنظامیان» وآبشار خون در حلب

به گزارش خبرگزاری رویتر, از پیشروی گسترده نیروهای دولتی سوریه در شرق حلب خبر داد. اما شورشیان به مقاومت و پایداری خود ادامه میدهند. رسانه ها ی خبری و فعالان سوری اخبار و گزارشاتی درباره اعدام غیر نظامیان در شرق حلب منتشر کرده اند.

صفحه11 از331