رئيس جمهور آمريكا هنگام دريافت جايزه صلح نوبل در  اسلو،  پايتخت نروژ حمايت خود را از قيام سراسري مردم ايران عليه فاشيسم مذهبي ابراز كرد و گفت:  ما به  جايگاه انساني  صدها هزار از كساني كه در خيابانها تهران راهپيمايي كردند، گواهي ميدهيم. اين امر گوياي آن است كه رهبران اين دولتها از آرزوهاي مردم خودشان بيش از قدرت هر كشور ديگري ميهراسند. اين مسئوليت تمامي مردمان آزاد و كشورهاي آزاد است كه براي اين جنبشها روشن سازند كه اميد و تاريخ، در طرف آنها است.

ژنرال جانسون از فرماندهان بلند پاية نظامي آمريكا در عراق گفت: دخالتهاي رژيم ايران و سوريه درعراق همچنان موجب نگراني است.
به گزارش خبرگزاري فرانسه (8آبان88)وي هشدار داد: با نزديك شدن انتخابات، خشونت در عراق، افزايش مي يابد. خشونتهايي كه خاستگاه سياسي دارند و هدفشان تاثير گذاشتن بر تركيب دولت آينده است. اين امر موجب نگراني است.
ژنرال جانسون در ادامه گفت: ” مرزها همچنان يك موضوع نگراني هستند، بخصوص اينكه ما مراقبيم تا ببينيم چه كسي ممكن است بخواهد انتخابات را مختل كند”...

عبدالكريم السامرائي معاون كميسيون امنيت و دفاع پارلمان عراق گفت: ما از سازمان ملل متحد مي خواهيم تا پرونده دخالت كشورهاي خارجي در عراق را بگشايد و اين كشورها را پس بزند.
 گزارشي از تلويزيون العربيه(8آبان88): عبدالكريم السامرائي دربارة انفجارهاي اخير بغداد گفت: اين انفجارها در مربع امنيتي مستحكمي رخ داده است و در همين مربع انفجارهاي وزارت خارجه و دارايي نيز اجرا شده بود. يك شكاف ونقض آشكار امنيتي وجود داشته است. لذا كميسيون امنيت و دفاع تصميم گرفت كه وزراي كشور و دفاع و امنيت ملي و اطلاعات و فرماندهي عمليات بغداد و دفتر فرمانده كل نيروهاي مسلح را احضار كند و در يك جلسه علني در مجلس آنها را مورد سوال و جواب قرار بدهد و مقصرين بايستي مورد حسابرسي قرار بگيرند.

صبح روز شنبه، رسانه هاي عربي مراسم اعلام رسمي تشكيل ”جنبش ملي عراق” متشكل از جنبش وفاق ملي برهبري دكتر اياد علاوي و جبهه گفتگوي ملي عراق برهبري دكتر صالح مطلك، بمثابه يك تحول مهم و يك تولد سياسي تعيين كننده در روند مبارزات انتخابات پارلماني عراق را گزارش كردند. تلويزيون الجزيره هدف از تشكيل اين اتحاد جديد را ” ايجاد شرايط سياسي ملي براي تلاش جهت پايان دادن به گرايشات طائفي در عراق” توصيف كرد.

دكتر اياد علاوي گفت: ”اين دو تشكيلات در يك جنبش ملي ادغام شدند تا منشأ خدمات ارزنده براي كشور باشند و برادري برقرار كنند. ما مطمئن هستيم كه مردم بزرگ ما خوشحال خواهند شد. اين تاسيس به كام نيروهاي ملي مبارك باد”.

تلويزيون البابليه (5آبان88) طي تفسيري گفت: زمانبندي تولد جنبش ملي عراق با دو قطب آن صالح المطلك و اياد علاوي حاوي دلائل مهمي مي باشد كه مهمترين اين دلائل، ايمان هر دوي آنها اين است كه نيروهاي سياسي موجود در كنترل پرونده امنيتي با شكست روبرو شده اند و رقابت آنها با همديگر تماميت عراق را يك در حمام خون خشونت بار فرو برده است.
اعلان تشكيل جنبش ملي عراق بعد از شكست مفتضحانه نيروهاي سياسي فرقه يي در هدايت و رهبري روند سياسي صورت مي گيرد كه خود را در نسبت دادن اتهامات آماده به كشورهاي عربي و دست آويز كردن شكست امنيتي به آن بدون اجراي هيچگونه تحقيقات روشن و شفاف نشان مي دهد. آن هم در شرايطي كه از رژيم ايران چشم پوشي مي شود،همان رژيم ايران كه مرگ صادر مي كند و آب را قطع مي كند و مواد مخدر را در عراق راوج مي دهد.

ائتلاف بزرگ نيروهاي ملي و دموكراتيك عراقي با همبستگي سيزده فراكسيون پارلماني،ازجمله فراكسيون العراقيه به رهبري دكتر اياد علاوي نخست وزير پيشين عراق، ليست تجديد به رهبري دكتر طارق الهاشمي نايب رياست جمهوري عراق و جبهه گفتگوي ملي به رهبري دكتر صالح مطلك، براي شركت درانتخابات عمومي عراق تشكيل شد. ين ائتلاف سراسري، يك تحول بزرگ سياسي وتاريخي درآستانه انتخابات عراق در ماه ژانويه است كه جريانها و رهبران ملي ودموكراتيك عراقي را از مذاهب و استانهاي مختلف عراق- از كركوك تا بصره- دربرمي گيرد.

روز پنجشنبه 16مهر، مراسم خاكسپاري خانم اينگريد هولتس هوتر، عضو پيشين پارلمان آلمان و يكي از شخصتيهاي برجسته اين كشور، و حامي ديرينه مجاهدين و اشرف، در گورستان ماريِن دورف ، در شهر برلين برگزار شد. جمعيت كثيري از شهروندان و شخصيتهاي سياسي، اجتماعي و حقوق بشري برلين و بسياري از حاميان مقاومت ايران، در مراسم نماز و خاكسپاري پيكر وي شركت داشتند. در اين مراسم هيأتي از طرف رئيس جمهور برگزيده مقاومت، خانم مريم رجوي، مركب از خانم سوسن عضدانلو، دكتر معصومه بلورچي، نماينده شوراي ملي مقاومت ايران در آلمان و جواد دبيران، حضور پيدا كردند. دهها تن از حاميان مقاومت ايران نيز براي وداع و قدرداني از اين يار بزرگ مقاومت ايران، در مراسم شركت كردند.

 باراك اوباما رئيس جمهور آمريكا، نيكلاساركوزي رئيس جمهور فرانسه وگودون بروان نخست وزيرانگلستان دريك كنفرانس مطبوعاتي كه دراستانه برگزاري كنفرانس20كشو در آمريكا تشكيل شد، درباره طرحهاي مخفيانه و غيرقانوني رژيم آخوندي براي توليد سلاح اتمي هشدارداند.

صفحه331 از331