در پایان اجلاس صلح سوریه در آستانه پایتخت قزاقستان، ادامه مذاکرات صلح سوریه به ژنو موکول شد و وزیر خارجه قزاقستان در یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد: ما اعتقاد داریم که چارچوب ژنو، (چارچوب) اصلی برای گفتگوها میان سوری‌هاست و جلسة آستانه به موفقیت آن کمک می‌کند.
به گزارش تلویزیون روتپلای روسیه وی در آغاز کنفرانس مطبوعاتی خود در آستانه گفت: روزهای ۲۳و۲۴ژانویه، آستانه پایتخت قزاقستان میزبان جلسة بین‌المللی دربارة سوریه بود و همان‌طور که همة شما می‌دانید بعد از ابتکار عمل مشترکی که توسط رؤسای جمهور روسیه و ترکیه اعلام شد. آستانه به‌عنوان میزبان گفتگوهای حل و فصل (وضعیت) سوریه بین دولت سوریه و اپوزیسیون مسلح اعلام شد و رئیس‌جمهور قزاقستان نیز تماماً از این ابتکار عمل حمایت کرد.

نخستین کنفرانس مطبوعاتی ترامپ پس از انتخابات

دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا در نخستین کنفرانس مطبوعاتی خود پس از انتخابات بر برنامه های اعلام شده و عده های خود، تاکید کرد و قول داد به محض آغاز کارش در ۲۰ ژانویه، اجرای آنها را در دستور کار بگذارد.

صفحه9 از331