با نگاهی به روند روبه رشد اعتراضات اقشار مختلف جامعه طی چند هفته گذشته به‌ویژه کامیون داران و رانندگان، بازاریان و کسبه و همچنین معلمان شریف و دردمند به‌خوبی می‌توان به ابعاد انزجار و تنفر ملی علیه کلیت نطام آخوندی پی برد.

پیامد های اجتماعی- سیاسی ناشی از بحران اقتصادی ایران چنان مدیریت اجرایی نظام ولایت فقیه را به هم ریخته که خامنه ای رهبر این نظام  به روسای قوه قضاییه ومقننه رژیم مأموریت داده که با قوه مجریه رژیم که ظاهرا عهده دارمدیریت اقتصاد کلان کشور است « شورای هماهنگی اقتصادی » را تشکیل دهند و به طورمشترک درمورد مسایل اقتصاد کلان کشور تصمیم بگیرند.

 

سرانجام دیپلمات-تروریستِ به دام افتاده، اسدالله اسدی از طرف قضائیۀ آلمان به بلژیک تحویل داده شد، تا رَوندِ محاکمۀ این مامور اعزامی از وزارتِ بدنام با برچسبِ دیپلمات، وارد پروسۀ نهایی خود گردد.

صفحه1 از761