واشنگتن، دی سی - در بحبوحه قیام اخیر، ستون نویس صاحب نام روزنامه نیویورک‌تایمز، بِرِت استیونس، مقاله قابل توجهی تحت عنوان "کاوش برای راهی به جلو برای ایران" بقلم درآورد و در آن به گونه شناسی ماهیت رژیم ملایان و همچنین اقداماتی که بر اساس این شناخت جامعه جهانی و به‌ویژه آمریکا باید در پیش گیرند، پرداخت.

در ابتدا و جهت یادآوری:
پس از نمایش انتخابات ۲ خرداد سال ۱۳۶۸ و پیروزی اصلاح طلبان حکومتی، موضعگیری رحیم صفوی فرمانده پیشین سپاه پاسداران در آن زمان پرده ازهدف واقعی این پروژه برداشت و امروز بواقع بعد ازگذشت ۲۰ سال ازآن شعبده بازی می توان صحت آن را بخوبی دریافت.

صفحه1 از707