Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

سنگ چال نام آبادی در دامنه های شمالی البرز و خاستگاه نیاکانم است۰

این روستا زادگاه سربداران سرفرازی همچون مجاهدین شهید احمد عنایت پور و اسماعیل حبیب زاده عمران است۰ بالاتر از سنگ چال آبادی دیگری هست به نام فیل بند۰ از افق بالا بلند فیل بند که فراتر از ابرهاست آدمی می تواند تنها با سر چرخاندنی و نگاهی به دور و بر، موقعیت محل و کوه ها جنگل ها آبادی ها و شهرهای دور و نزدیک را بی نیاز از هر توضیح و تفسیری به چشم ببیند۰ اوج و فراز فیل بند به هر بیننده ای این امکان را می دهد که از چشم اندازی بالاتر از ابرها و تیرگی ها جایگاه خود و دیگران را ببیند۰

بر همین سیاق گردهمایی امسال مجاهدین و مقاومت ایران در ویلپنت پاریس در فرازی نو و بالاتر از ابرهای تیرگی و سیاهی چشم اندازی از موقعیت مردم و مقاومت ایران و وضعیت منطقه ای و بین المللی دستگاه ولایت فقیه را پیش چشم همگان نهاده است۰ آن چه در پی می آید تحلیل نگارنده از چشم اندازی است که گردهمایی مجاهدین در ویلپنت از تعادل قوای تازه میان مردم و مقاومت ایران و دستگاه ولایت فقیه ارائه کرده است۰ به باور نگارنده گردهمایی امسال مجاهدین در پاریس به دلیل ویژگی هایی که شرح آن خواهد رفت مردم ایران را یک گام بزرگ به هدف سرنگونی دستگاه ولایت فقیه نزدیک تر کرده است۰

الف) گردهمایی ویلپنت شاهکاری از توان برنامه ریزی و قدرت سازمان دهی تشکیلات مجاهدین است۰این گردهمایی با همراهی هیئت های عالی رتبه دیپلماتیک از بیش از پنجاه کشور رویدادی بی نظیر در جهان دیپلماسی است۰ مجاهدین و شورای ملی مقاومت که برگزار کننده این اجتماع بزرگ هستند نیروهای مقاومت در تبعیدند که دست اندر کار مبارزه با حاکمان ایران هستند۰ هماهنگی و توان عظیم برنامه ریزی، سازمان دهی، و مدیریت لازم برای به سرانجام رساندن گردهمایی در این اندازه بسیار فراتر از امکانات و توان یک کشور است۰ برای درک میزان توان برنامه ریزی و سازمان دهی مورد نیاز کافی است به این نکته توجه کنیم که دستگاه ولایت فقیه با به کارگیری همه سرمایه های مادی سرزمین ثروت مند ایران و نیز با استفاده از دستگاه عریض و طویل وزارت خانه هایش تا کنون نتوانسته است برنامه ای با حضور یک دهم شمار دیپلمات های حاضر در ویلپنت را در تهران برگزار کند۰

بدون در اختیار داشتن قدرت دولتی آن چه اجتماع عظیم ویلپنت را امکان پذیر کرد تنها نیروی تشکیلات مجاهدین و توان خارق العاده آن برای سازمان دهی و استفاده بهینه از منابع محدود موجود بوده است۰ این همان گوهر گران بهایی است که مجاهدین در سالهای پایداری در عراق آن اندازه بر حفظ آن پافشاری کرده و برای صیانت آن از گزند و آسیب دستگاه ولایت فقیه از جان خود مایه گذاشتند۰ همچنین این نیروی تشکیلات و توان سازمان دهی دقیقأ همان عنصری بود که حکومت آخوندی با استفاده از فرصت طلایی پیش آمده پس از حمله آمریکا به عراق در سال ۲۰۰۳ میلادی در صدد نابودی آن بود۰ تشکیلات مجاهدین با دو کار ویژه بسیار محوری که در مبارزه با دستگاه ولایت فقیه دارد بزرگ ترین سرمایه اجتماعی و سیاسی مردم ایران برای دست یابی به رهایی و حاکمیت مردمی است: نخست، این تشکیلات عنصری ضروری برای سازمان دهی و به ثمر رساندن مبارزه برای سرنگونی دستگاه ولایت فقیه است چرا که همان گونه که تجربه شورش های مردمی در شهرهای بزرگ در چند دهه گذشته به روشنی نشان داده است حکومت ولایت فقیه از پس اعتراض های سازمان نیافته مردم ناراضی به خوبی بر می آید۰

آن چه می تواند پتانسیل گسترده نارضایتی مردمی در ایران را به تهدیدی جدی برای حاکمیت آخوندی بدل کند همین عنصر تشکیلات و سازمان دهی است۰ دلیل خشونت مافوق تصور جانیان ولایت فقیه در مورد هواداران مجاهدین و حتی کسانی که تنها نسبتی خانوادگی با آنان دارند نیز این است که توده ناراضی را از مجاهدین و توان سازمان دهی تشکیلات شان جدا کنند چرا که پیوستن این دو عنصر به یک دیگر بزرگ ترین کابوس آخوندهای حاکم است؛ و دوم این که هم در عرصه داخلی و هم در عرصه بین المللی اندیشه سرنگونی و تلاش برای تغییر رژیم در ایران نیازمند نیروی بدیل و جایگزینی است که توانایی سازمان دهی و برنامه ریزی برای مبارزه با حاکمیت آخوندی و نیز توان اداره امور در شرایط بحرانی دوره انتقالی را دارا باشد۰ از همین روست که برگزاری موفقیت آمیز گردهمایی ویلپنت به عنوان آزمونی برای توان تشکیلات مجاهدین واجد اهمیت بسیار است۰

ب) گردهمایی ویلپنت ابرهای تیره دروغ و فریب دستگاه ولایت فقیه در باره فقدان پایگاه و پشتوانه مردمی مقاومت را کنار زد۰ در طول چند دهه گذشته یکی از بن مایه های ثابت دستگاه دروغ پراکنی برون مرزی ولایت فقیه این بوده است که اگرچه حکومت آخوندی محبوبیت چندانی ندارد اما نیروی اصلی مقاومت یعنی مجاهدین هم نه تنها پشتوانه مردمی ندارد بلکه مورد نفرت نیز هست۰ هدف آشکار تبلیغات چی های نقاب دار ولایت فقیه این بوده است که به مردم ایران و به سیاست مداران آمریکایی و اروپایی بقبولانند با این که حکومت ولایت فقیه نامطلوب است اما از آنجا که گزینه و جایگزین (آلترناتیو) بهتری در دسترس نیست باید با همین آخوندها ساخت و کنار آمد۰گرمای اجتماع بزرگ و پر شور هزاران ایرانی که از سراسر جهان خود را برای همبستگی با مقاومت به ویلپنت پاریس رساندند، دروغ شاخ دار کار چاق کن های برون مرزی آخوندها در باره فقدان پشتوانه مردمی مجاهدین را همچون برف در آفتاب تموز آب کرد و در زمین فروبرد۰ این گردهمایی آشکارا نشان داد مجاهدین و شورای ملی مقاومت تنها نیروی مقاومت در برابر حکومت آخوندی هستند که از پشتوانه مردمی لازم برای به میدان آوردن هزاران ایرانی ناراضی از سراسر جهان برخوردارند۰ اگر در نظر بگیریم که جامعه ایرانی خارج از کشور نمونه و نماینده قابل اعتمادی برای سنجش آرأ ایرانیان داخل کشور است آنگاه اهمیت حضور گسترده ایرانیان در گردهمایی ویلپنت دو چندان می شود۰ نیز در این نکته کسی تردید ندارد که از میان نیروهای مخالف ولایت فقیه این تنها مجاهدین و یاران شان هستند که می توانند چنین شمار بزرگی از ایرانیان را علیه آخوندها بسیج کنند۰

ج) گردهمایی ویلپنت انزوا و طرد شدگی دستگاه ولایت در منطقه را آشکارتر کرد۰از زمان روی کار آمدن ترامپ در آمریکا و پایان دادن به سیاست مماشات در برابر حکومت ولایت فقیه، جنگ افروزی در منطقه برای آخوندها روز به روز دشوارتر و خطرناک تر شده است۰ بر خلاف دوران اوباما که طی آن آخوندها آزادانه و بدون مانع و رادعی در سوریه یمن عراق و بحرین و افغانستان به آتش جنگ دامن می زدند، امروزه و به ویژه پس از نشست ریاض و تشکیل ائتلاف منطقه ای برای مقابله با افراطی گری اسلامی، توان آتش افروزی آخوندها به شکل قابل ملاحظه ای کاهش یافته است۰در همین راستا، سرنگون کردن هواپیمای جنگی رژیم اسد و پهپادهای آخوندها در سوریه توسط نیروهای آمریکا تحول مهمی در سیاست آمریکا در برابر دستگاه ولایت فقیه به شمار می رود۰ در چنین شرایطی است که شرکت هیئت های بلند پایه دیپلماتیک از کشور های منطقه و همراهی با مقاومت ایران و پشتیبانی از خواست سرنگونی دستگاه ولایت فقیه سطح تازه ای از انزوای آخوندها در منطقه را نشان داد۰
 
د) گردهمایی ویلپنت برای نخستین بار فراخوان به سرنگونی دستگاه ولایت فقیه را به خواستی بین المللی تبدیل کرد۰ طی سال های گذشته موضوع اصلی همه گردهمایی های مقاومت ایران در پاریس مسئله حفاظت از مجاهدین مستقر در اشرف و لیبرتی بود۰ در این سال ها بخش اصلی امکانات و توان مجاهدین و مقاومت ایران به درستی معطوف به هدف تأمین سلامت و امنیت رزمندگان آزادی ساکن عراق بود۰با انتقال امن همه مجاهدین به اروپا در شهریور ماه گذشته و همان گونه که در نوشتارم با عنوان "چرا باز اسکان امن همه مجاهدین در اروپا خبر بسیار مهمی است" استدلال کردم مقاومت ایران از آن زمان از مرحله دفاعی بیرون آمده و وارد فاز تهاجمی شده است۰ از آثار و نشانه های این تغییر فاز و جهش تهاجمی مجاهدین این است که در زمان کمتر از ده ماه که از این انتقال می گذرد مجاهدین توانسته اند خواست حداکثری و رادیکال سرنگونی دستگاه ولایت فقیه را جایگزین موضوع حداقلی حفاظت و امنیت رزمندگان آزادی کنند۰ نکته قابل توجه این است که سرنگونی حکومت آخوندی در برنامه گردهمایی امسال مجاهدین نه یک شعار بی پشتوانه و توخالی بلکه راهبردی روشن برای حل مسائل مردم ایران و دست یابی به صلح و آرامش در منطقه است۰ این راهبرد با تلاش دیپلماتیک مقاومت ایران در کشورهای منطقه، اروپا، و آمریکا به چنان درجه ای از مقبولت جهانی رسیده است که نمایندگان کشورهای حاضر در گردهمایی ویلپنت، با وجود اختلاف نظر شان در خصوص دیگر مسائل منطقه، در موضوع مقابله با خطر رژیم آخوندی همگی به روشنی بر درستی نظر مقاومت ایران صحه گذاشته و سرنگونی دستگاه ولایت فقیه در ایران را پیش نیاز ضروری برای حل مسائل منطقه دانستند۰

ه) گردهمایی مجاهدین در ویلپنت افزون بر طرح مسئله سرنگونی دستگاه ولایت فقیه در عرصه بین المللی به عنوان راهبرد حل مسائل منطقه، در دسترس بودن مقدمات ضروری برای تغییر رژیم در ایران را نیز آشکار کرد۰ ایده تغییر رژیم همیشه از گزینه های مطرح در سیاست گذاری ایالات متحده در مورد دستگاه ولایت فقیه بوده است و از این نظر شاید طرح مسئله در گردهمایی ویلپنت بدیع و تازه جلوه نکند۰ اما اگر به دو نکته زیر توجه کنیم، تازگی طرح سرنگونی رژیم در گردهمایی مجاهدین آشکار می شود۰ نخست این که در همه ادوار سیاست خارجی آمریکا در برابر حکومت آخوندی گزینه تغییر رژیم بیشتر به شکل تهدیدی کلی و به عنوان آخرین راه حل به حساب آمده است تا یک راه حل روشن و جدی۰ برای نمونه درست است که اوباما در طول هشت سال ریاست جمهوری ش گاه و بی گاه اظهار می کرد که گزینه نظامی، که به سرنگونی راه می برد، همچنان در میان گزینه های دیگر "روی میز قرار دارد" اما نه آخوندها و نه کشورهای منطقه هیچ کدام این سخن را جدی نگرفتند۰ سیاست مداران آمریکایی نیز هیچ گاه در تبیین این گزینه از حد همین چند کلمه فراتر نرفتند۰ نکته دوم و مهم تر که نکته اول را نیز توضیح می دهد این است که در بحث پیرامون گزینه سرنگونی همیشه این نکته سنگینی می کرد که آمریکا برنامه ای برای مرحله پس از سرنگونی دستگاه ولایت فقیه ندارد۰ این امر به ویژه با توجه به تجربه نامطلوب عراق افغانستان و لیبی، سیاست گزاران آمریکایی را از پرداختن به گزینه تغییر رژیم ایران به عنوان راه حلی جدی و عملی باز داشته است۰

در چنین پس زمینه ناروشن و پیچیده ای است که طرح مقاومت ایران برای سرنگونی دستگاه ولایت فقیه با استقبال منطقه ای و بین المللی روبرو شده است۰ دلایل این امر به شرح زیر است۰ نخست این که طرح مقاومت ایران به جای پیش نهادن انتظاراتی از دولت آمریکا یا دیگر کشورها برای پا پیش گذاشتن و سرنگون کردن دستگاه ولایت فقیه، به صراحت و روشنی این کار را وظیفه مردم و مقاومت ایران می شمارد۰ بر اساس این طرح، مردم و مقاومت ایران توانایی و شایستگی لازم برای سرنگون کردن دستگاه اهریمنی ولایت فقیه را دارا هستند۰ آن چه مجاهدین از ایالات متحده و دیگر کشورها می خواهند این است که به سکوت و مماشات در برابر آخوندها پایان دهند، چشم خود را بر نقض حقوق پایه ای مردم ایران توسط حکومت آخوندی نبندند و مهم تر از همه این که برای خوشایند آخوندها دست و پای مقاومت ایران را نبندند۰ همین!.

در همین راستاست که برگزاری شکوه مندانه گردهمایی بین المللی ویلپنت با حضور انبوه ایرانیان و هیئت های بلند پایه دیپلماتیک بیش از پنجاه کشور جهان توانایی ها و شایستگی های مقاومت ایران به عنوان جایگزینی مطمئن و قابل اعتماد برای تحقق انتقال قدرت از آخوندها به مردم ایران را آشکار کرد۰به دیگر سخن، مقاومت ایران با ارائه حلقه گم شده در بحث های رایج تغییر رژیم، سرنگونی دستگاه ولایت فقیه را به راهبردی عملی و قابل قبول تبدیل کرد۰ نکته حائز اهمیت این است که طرح مجاهدین برای سرنگونی رژیم با رویکرد دولت ترامپ مبنی بر اولویت منافع آمریکا و پرهیز از صرف منابع مالی و نظامی آمریکا برای اهداف غیر آمریکایی نیز در همخوانی کامل است۰ دلیل شرکت و حمایت سیاست مداران برجسته آمریکا از هر دو حزب جمهوری خواه و دموکرات در گردهمایی مقاومت ایران نیز همین است۰ شاید موضوع حمایت از مردم و مقاومت ایران و تلاش شان برای رهایی از چنگال ولایت فقیه تنها موضوعی باشد که این روزها دموکرات ها با جمهوری خواهان بر سر آن اختلاف نظر ندارند!
 
سخن پایانی
گردهمایی امسال مقاومت ایران در پاریس فرازی نوین در تاریخ مبارزه با دستگاه ولایت فقیه بود۰ این گردهمایی چشم انداز تازه ای از وضعیت مقاومت ایران و موقعیت شکننده و انزوای مرگبار آخوندهای حاکم بر ایران پیش چشم همگان نهاد۰ این گردهمایی شکوهمند بیش از هر چیز شایستگی ها و توانایی های خارق العاده تشکیلات منسجم و کارآمد مجاهدین  برای تحقق خواست فراگیر سرنگونی حکومت ولایت فقیه و انتقال قدرت به مردم ایران را آشکار کرد۰ این تشکیلات همان گوهر بی بدیلی است که مجاهدین آن همه بر حفظ آن پافشاری کرده و برایش از جان مایه گذاشتند و دقیقأ همان عنصری است که دستگاه ولایت فقیه طی چند دهه گذشته با به کارگیری همه توان و امکانات خود در صدد نابودی ش بود۰ و این همان گنجینه میهنی است که قادر است پتانسیل نارضایتی عمومی را به تهدیدی مؤثر برای بقای رژیم تبدیل کرده و در نهایت به سرنگونی آن راه ببرد۰ توان خیره کننده مقاومت در اداره کردن پیروزمند چنین گردهمایی بزرگی متشکل از ایرانیان سراسر جهان و هیئت های بلند پایه دیپلماتیک از بیش از پنجاه کشور و سازمان دادن همه این نیروها حول محور حمایت از راهبرد سرنگونی حکومت آخوندی به عنوان پیش شرط ضروری حل مسائل منطقه، ابتکار دیپلماسی مقاومت ایران بود و از سخنان و طرح های پیشین در باره تغییر رژیم متمایز بود۰ و این همه از ثمرات تنها ده ماه کار مجاهدین پس از رهایی از زندان لیبرتی و ورود به مرحله تهاجمی است۰ بنابراین باید گفت سخن مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران بسیار سنجیده و دقیق است آنجا که گفت سرنگونی حکومت ولایت فقیه در دسترس است.