قبل از برگزاری سالانه گردهمائی مقاومت، مسئولان این گردهمائی در مورد چرائی و چگونگی برگزاری این مراسم در سیمای آزادی و یا در دیگر کانال‌های اجتماعی توضیح می‌دهند.

صفحه22 از686