علاقمندان به مسائل و رویدادهاى سیاسى مربوط به ایران و منطقه حتما بیاد دارند که وقتى احمدی‌نژاد در سفر چند سال پیش اش به بغداد - که به‌طور خاص براى تمام کردن کار مجاهدین اشرف به آنجا رفته بود – از طرف خبرنگارى در مورد وضعیت و سرنوشت مجاهدین مورد پرسش قرار گرفت، گفت: "مگر آن‌ها هنوز وجود دارند؟".

روز میعاد نزدیک است! روزى که عاشقان آزادى ایران‌زمین گرد هم می‌آیند که فریاد حق‌طلبانه خود را به گوش جهانیان برسانند.

سخنان و مواضع آشکار رئیس‌جمهور نظام آخوندی علیه «دولتی که هم تفنگ دارد و هم رسانه» آن روی سکه جنگ بر سر خوان یغمایی بنام «نظام ولی‌فقیه» و تقسیم قدرت میان باندهای حاکم است.

صفحه25 از685