چرخش اوضاع در داخل و چرخش «باد بین‌الملل» علیه دیکتاتوری خامنه‌ای اکنون دلشوره و بیم و هراس عجیب و غریبی در حاکمیت آخوندی به راه انداخته است، به‌ویژه آنکه در نبود مهره‌ای مانند رفسنجانی که متخصص چفت و جور کردن «زمین و زمان» به یکدیگر بود، حال بقول عوام «علی تنها مانده و حوضش».

پس از روی کار آمدن دولت ترامپ در ایالات متحده، روند فشار بر حکومت ولایت فقیه و انزوای منطقه ای و بین المللی آن به شکل فزاینده ای شدت گرفته است۰ برای همین بود که از ماه ها پیش از انتخابات ریاست جمهوری در نوشته هایم با اطمینان پیش بینی کردم که در گرداب فشارهای فزاینده منطقه ای و بین المللی دستگاه ولایت فقیه چاره ای ندارد جز ادامه بازی میانه روی با ریاست جمهوری روحانی "میانه رو" یا مهره ای هم رنگ او۰ این فشارها با نشست اخیر کشورهای اسلامی و آمریکا در ریاض و تشکیل ائتلاف منطقه ای برای مبارزه با افراطی گری اسلامی و نیز مقابله با جنگ افروزی های دستگاه ولایت فقیه، نفس جمهوری اسلامی را بریده است۰ انفجارها و رویدادهای مرگبار روز چهارشنبه ۱۷ خرداد تهران که آشکارا توسط جیمز باندهای دستگاه ولایت فقیه فرماندهی شد، در بردارنده ی درس های مهمی در باره وضعیت امروز این دستگاه اهریمنی و موقعیت بسیار شکننده آن در مواجهه با اجماع فراگیر منطقه ای علیه افراطی گری اسلامی است. ان چه در پی می آید تحلیل نگارنده از این جنایت و هدف دستگاه ولایت فقیه از ارتکاب آن است۰

طبعی به هم رسان که بسازی به عالمی یا همتی که از سر عالم توان گذشت (کلیم کاشانی)
توان و همتی که در مقاومت سازمان یافته و رهبری پاک باخته وجود دارد، می رود تا بر سر عالم عدالت، شکوفه دهد و به گل نشیند.
اندک اندک جمع مستان می رسند؛ اندک اندک می پرستان می رسند.
دلنوازان ناز نازان در رهند؛ گل عذاران از گلستان می رسند.
خرم آن باغی که بهر مریمان؛ میوه های نو زمستان می رسند.(مولوی)

کم کم دلها دارند به تپش در می آیند و قلبها با شوق و تپیدن خود، زیبا ترین آهنگها را به همراه صدای بارش ستاره ها از آسمان عشق می نوازند.
یکی برای همه، همه برای یکی. در این روز و حضور قدرتمند توده ای، شیپور جنگ تمام عیاررا بر علیه منادیان جهل و جنایت و تباهیِ جمهوری اسلامی آخوندی به صدا در می آورند و جنگ آوران، تاسیس روز ارتش آزادیبخش ملی ایران را رژه سان و پای کوبان گرامی می دارند.
عزمشان جزمتر و پولادین تر است تا تومار دین و دولتِ ارتجاع را در هم نوَردند و تار از پودِ رژیم خمینی جلاد را بگسلند.

صفحه28 از686