بازی چین با خطرفعالیتهای هسته ای رژیم ایران!

یزدان حاج حمزه


چین قدرت بزرگ اقتصادی جهان، پس از ماهها مخالفت با چهارمین دورتحریم رژیم ایران ، به سمت مذاکره با سایراعضاء گروه 1+5  کشانده شده تا پیشنویس مشترکی برای این دورازتحریم های همه جانبه، تهیه کنند . این درحالی است که مقامات این کشور، به موازات مذاکره با قدرتهای عضو گروه مذکور ، با جلیلی دبیرشورای عالی امنیت این رژیم نیز به تبادل نظرواحتمالا هماهنگی پرداخته اند واشتراک نظردارند که «تحریم رژیم ایران بی فایده است »   ( رویتر2 آوریل 2010 )!.

 

                                             

 


اينجا آفريقا نيست! اينجا قلب تپنده ايران خوزستان است 
اينجا خوزستان است . پاره تن كشور ايران. اگر روزي قلب اين منطقه نتپد كشور ايران فلج
خواهد شد. مردم اين استان بر روي درياي نفت زندگي ميكنند و هزينه هاي كشور از  فروش نفت
اين منطقه تهيه ميشود و خود اينچنين از نبود بهداشت و آب آشاميدني و ديگر امكانات ايتدايي زندگي محروم است.اينجا خوزستان است. 
تصاوير زير سطح زندگي مردم در نواحي اهواز مركز استان خوزستان را نشان ميدهد. 

 

 

 

 

 

روستاي محروم دحيميه بستان 
روستاي محروم دغاغله اهواز 
روستاي محروم حموله 
گاوميش آباد 


 

 

  

 

 
 


مردم روستاي حموله از نبود آب آشاميدني رنج ميبرند.

 

 

 

 

 

 

آبي با صدها ميكروب و ويروس مختلف براي آشاميدن مردم روستاي حموله 
براي جلوگيري از بيماريهاي بيشتر مردم مجبور به جوشاندن آب هستند.
نمونه آب آشاميدني در روستاي حموله

 

شبحی بر فراز ایران ...

برناک جوان

شبحی بر فراز ایران در گشت و گذار است. شبح تعیین تکلیف اساسی! سایه این شبح بسیار گسترده تر از مرزهای جغرافیایی ایران قابل مشاهده است. در داخل و خارج ایران ترس از این شبح روزافزون می شود و قدرتهای موجود را به ولوله انداخته تا با بررسی مختصات این شبح چاره جویی کنند: چگونه باید دامنه نفوذ این شبح را محدود یا بی خطر سازند.

نتیجه انتخابات عراق و رابطه آن با قیام بیشماران

مهدی سامع

پیرامون انتخابات عراق که در روز یکشنبه  7 مارس 2010 برگزار شد و نتیجه آن در روز جمعه 26 مارس 2010 اعلام شد، تحلیلهای بسیار منتشر شده است.
در این انتخابات بيش از ۶۱۷۲ کانديدا از ۱۶۵ جریان سياسي براي کسب ۳۲۵ کرسي پارلماني با يکديگر رقابت کردند. سرانجام در میان آتش و خون و توطئه های بسیار این انتخابات انجام گرفت و نتیجه آن نیز اعلام شد. به گفته مسئولان «كميسارياي عالي انتخابات عراق»، از  19 میلیون افراد واجد شرایط رای دهی، 62 در صد انتخابات این دوره شرکت کرده اند.

جنبش مخالفت با تحريم رژيم!

حسن تقوي

روز يكشنبه 4 آوريل 2010 (15 فروردين 89) عيد پاك است. روزنامة آلماني«يونگه ولت» در مطلبي يادآوري كرده: «راهپيمايي ‌هاي صلح امسال هم مانند همه سال به هنگام عيد پاك برگزار مي شوند» و سپس فراخوان «جنبش مخالفت با تحريم و مداخلة نظامي در ايران "CASMII" را چاپ كرده است.
در اين فراخوان آمده است: «تلاشگران صلح در سراسر جهان در تدارك پرخاش بهاري عليه جنگهاي آمريكا در عراق و افغانستان هستند. هم اكنون زنجيره اي از رويدادها وضعيت را به سوي تشديد وخامت در مناسبات آمريكا و جمهوري اسلامي ايران مي رانند. به اين مناسبت "CASMII" جنبش صلح در آمريكا، انگليس و ديگر كشورها را فرا مي خواند تا از اين خواست حمايت كنند «جنگ با ايران، تحريم ايران و دخالت در امور داخلي ايران را طرح كنيم»