قریب بیست تن از قهرمانان درزنجیربیش از بیست روزاست در اعتراض به انتقال اجباری از سالن دوازده زندان گوهردشت به سالن وحشتناک و فوق امنیتی، دست به اعتصاب غذا زده‌اند.

خانه دوست کجاست؟
 سهراب سپهری
امروز در همه جا بحث دادخواهی سال ۶۷ به صورت بسیار گسترده مطرح شده است.

دیدار روز شنبه ۱۲ اوت سه سناتور ارشد آمریکایى و هیأت عالیرتبه همراه آنان با رییس جمهور برگزیده مقاومت در مقر مجاهدین خلق در تیرانا که طى آن پیرامون وضعیت مجاهدین در آلبانى، آخرین اوضاع ایران و منطقه و راه حلهاى پایان دادن به بحران در منطقه که از تغییر دموکراتیک در ایران مى گذرد، بحث و گفتگو شده است، از جنبه هاى مختلف مى تواند مورد بررسى قرار گیرد.

صفحه10 از685