حسن روحانی رئیس جمهور حکومت جلادان روز سه شنبه فهرست وزرای پیشنهادی (به جز وزیر علوم) را برای اخذ رای اعتماد و تصدی ۱۷ وزارتخانه به مجلس ارتجاع ارائه کرد.
در این میان اگر چه نام هشت فرد عضو تازه کابینه محسوب می‌شوند اما در کل این دولت نیز متشکل از همان قماش جلادان قبلی هستند که سالها در جنگ و خونریزی، اعدام و شکنجه و غارت اموال ملی شریک و سهیم بوده‌اند.

آخرین بارکه اورا دیدم پس ازشهادت سرداربزرگ خلق موسی خیابانی و یاران دلاورش بود. بغلم کرد وهای های گریست... لحظاتی بعد بسرعت خودش را یافت وغرید که انتقامشان را خواهیم گرفت. درآن شب سرد و سیاه زمستانی مثل همیشه دستانم را بگرمی فشرد وسرود خوانان دردل شب پرخطرشهر فرورفت.

تاریخ با تلاشهای فعالان انقلابی ورقی نوین میخورد و حقایق پنهان نگهداشته شده در پشت سد مماشات، ارتجاع با تلاشهای آرمانی انقلابیون، با پرداخت بهای سنگین، با خون و پایداری بهر قیمت، واضح و اجتماعی میشوند.

سرانجام پس از هفته‌ها کش و قوس و رایزنی‌های آشکار و پنهان با بیت ولی‌فقیه، آخوند روحانی لیست کابینه وصله پینه شده خود برای دولت دوازدهم در دیکتاتوری خامنه‌ای را ارائه نمود.

صفحه13 از686