به‌یقین تازه‌ترین سخنان فائزه رفسنجانی در رابطه با “فروپاشی نظام" مبین واقعیتی برخاسته از درون جامعه پویا و ضد ولایت ایران است که اکنون خود را در شهرهای مختلف میهنمان با اعتصابات و تداوم قیام به نمایش می‌گذارند.

 

«دردی به دل رسید که آرام جان برفت» و چه کسی است که با رفتن بابا، که بهترین بابای دنیا بود، آرامشی را از دست نداده باشد؟ تمام کسانی که بابا را می‌شناسند آن‌قدر نجابت و فروتنی در او دیده‌اند که بی‌اختیار ستایش‌اش می‌کنند و از قدرت تحسین‌برانگیز تأثیرگذاری‌اش می‌گویند.

صفحه4 از775