قیام سراسری دی‌ماه سال ۹۷ به‌درستی یک نقطه عطف و تحول کیفی در مبارزه ۴۰ ساله مردم و پیشتازان آن‌ها علیه تمامیت رژیم آخوندی محسوب می‌شود. گستردگی و یکپارچگی قیام در بیش از ۱۴۰ شهر با شعار مرگ بر گرانی ابتدا از کلان‌شهر مشهد آغاز شد.


انبوه حوادث و هراس میان مرگ وزندگی را که پشت سر گذاشته و به شهر محبوبی می‌رسم که دیدارش آن‌هم با پرسه‌های شبانه دلگیر در کوچه‌های سنگفرش تنگ نیمه‌تاریک و نیوشیدن زمزمه آواز یا نغمه‌سازی که از پنجره خانه‌های فرتوت دوداندود سرریز می‌شود؛ همیشه دلم را سرشار کرده آن روز اما باآنکه اندیشه و رؤیای سده‌ها موسیقی جاری در این سرزمین کوچک مغموم بازهم آتش شوق را در دلم می‌افروزد؛ اما سرمای استخوان سوز روز سی اکتبر۱۳۶۳ وین نیز برایم بسیار سنگین و نامأنوس است.

 

یکى از عوامل پایه‌ای، که رژیم را در طول چهار دهه گذشته قادر کرده که عمر نکبت‌بار خود را به درازا بکشاند، توانایى آن در استفاده از هر فرصت و امکان بادآورده است. این شَم، در خمینى به‌حداعلای خود رسید.

 

ای گل تو دوش داغ صبوحی کشیده‌ای           ما آن شقاقیم که با داغ زاده‌ایم
شوربختانه مجاهد صدیق و والامقام سیّد محمد سیّدی کاشانی با کوله باری غنی از ۵۳ سال مبارزه شورانگیز درراه آزادی مام میهن، در آلبانی به یاران جانیش بدرود گفت و به ابدیت پیوست و همه را در سوگی بس سنگین فروبرد.

صفحه5 از775