ادامه صادرات نفت ایران برای رژیم نفتی ولایت‌فقیه به لحاظ اقتصادی و سیاسی اهمیت حیاتی دارد. به لحاظ اقتصادی رژیم از محل صادرات نفت ایران، علاوه بر تأمین مالی بخش مهمی از بودجه دولت، بخش اصلی عرضه ارز به بازار ارز را تأمین می‌کند.

از چندماه پیش- گهگاهی به شکایات دستگاه دیپلماسی خلیفه مطلقه علیه ایالات متحده امریکا در دیوان بین المللی لاهه- با نیشخندی با حال فکر میکنم. بویژه به شکایت مشهور او مبنی بر اینکه دولت امریکا قرارداد چند دهه پیش مودت بین رژیم سابق ایران و امریکا را زیرپا گذشته است. و بهتر بگوید خامنه ای که: یا ایهالدیوان لاهه دولت واشنگنتن مودت با ما را کنار گذاشته و کم لطفی میکند و به سلام های ما جواب نمیده!.

قریب چهل سال پیش بهمّت رزم و رنج و بذل جان و مال و همه چیز جوانان مجاهد و مبارز، و البته با یاری مردم بپاخاسته و بجان آمده از فساد، سرکوب و خفقان حکومت وابسته آریامهری و دستگاه جهنمی ساواک آدمکشش، رژیم منفور گذشته از اریکه قدرت به زیر کشیده شد.

 

تازه‌ترین نمایش ولی‌فقیه که تحت عنوان برگزاری “وحدت! اسلامی" در تهران بروی صحنه آمد، به‌یقین با هزینه‌های سنگین میلیاردی آن‌هم از جیب مردم محروم میهن امان، هدفی به‌جز اثبات “قدرت‌نمایی" پوشالی و تبلیغ برای “ام القرای" دیکتاتوری خامنه‌ای نداشته است.

 

"ملاخور" ( شدن) معانی گوناگونی دارد، ازجمله بنا به تعریف (فرهنگ لغات عامیانه جمال‌زاده و یادداشتی به خط دهخدا) "ارزان فروخته شدن میوه یا چیزی دیگر به سبب فراوانی که در دسترس همه قرار گیرد" و چنانچه آن میوه نوبر باشد و گران و هرکسی هم استطاعت خرید آن را نداشته باشد، اصطلاحاً می‌گویند هنوز ملاخور نشده است.

صفحه8 از775