فرخ حیدری: قتل عام ۶۷ در اصفهان: رازها، مزارها، نام ها

 

هنوز چند روزی از شروع «مرداد» بیداد در آن سال سیاه نگذشته بود که فتوای کتبی «قتل عام» زندانیان سیاسی با دستخط خمینی تبهکار، به اصفهان رسید و مطابق آن فرمان نفرت انگیز، «هیئت مرگ اصفهان» شامل چند جنایتکار و قاتل سابقه دار تشکیل شد.

محمد قرایی (م شوق): شستن دستهای آمران قتل عام و آستانبوسی شاه و شیخ توسط شاعر سفله


برگزاری کهکشان مقاومت ایران در سه اجلاس پی در پی در «بزرگترین گردهمایی آنلاین جهانی» در بحبوحه همه گیری کرونا معنا و مفهوم شگفت انگیز دیگری را از «می توان و باید» به مردم ایران و جهانیان ارائه داد و بیش از هرکس رژیم آخوندها را که در پی فرصت سازی از کرونا برای فلج کردن قیام و مقاومت مردم ایران بود، ترساند. به خصوص که در برنامه گردهمایی جهانی ایران آزاد، یک کنفرانس اینترنتی با عنوان سی و دومین سالگرد قتل‌عام ۶۷، جنایت مجازات ناشده علیه بشریت- دادخواهی برگزار شد و دو روز بعد در ۳۱ تیر ایالات متحده به انجام تحقیقات مستقل توسط جامعه جهانی فراخوان داد تا حسابرسی و عدالت را برای قربانیان رژیم ایران فراهم کند.

سهراب امینی:‌ اندرباب یک قرارداد واهی ۲۵ ساله


اخیرٱ انتشارخبر یک قرار داد زیر میزی دراز مدت بین نظام ولائی پا بگور درایران و جمهوری خلق چین مورد توجه مفسران وتحلیل گران امورسیاسی واقتصادی قرار گرفته و عدم اطلاعات کافی از کم وکیف موضوع برگمانه زنی های عمدتا نگران کننده دامن میزند .

مهرداد هرسینی: برای نخستین بار - دیپلماسی ترور در مقابل عدالت


با برگزاری دومین جلسه دادگاه مقدماتی برای محاکمه یک دیپلمات تروریست رژیم آخوندی به همراه سه تن دیگر از عوامل وزارت اطلاعات، اکنون می توان به شکست خامنه ای در منکوب نمودن جامعه جهانی برای متوقف کردن این پروسه قضائی رسید.

صفحه8 از874