رژیم غرق در بحران آخوندی که در بن بست کامل همه جانبه، هیچ راه برون رفتی برایش متصور نیست، عاجز و درمانده در مقابل تنها آلترناتیو سازمان یافته متشکل و پولادینی که باعبور از ۷۰۰ دریای خون و توطئه طی ۴۰ سال به تنها هماورد آن در عرصه‌ داخلی و بین المللی تبدیل شده در کمال استیصال و درماندگی بهر خس و خاشاکی چنگ زده و راه چاره را در لجن مال کردن هرچه بیشتر مجاهدین و یا حملات تروریستی می‌بیند.


در آستانه چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب ضد سلطنتی مردم ایران در۲۲ بهمن سال ۱۳۵۷، ضرورت وقوع چنین تغییری بنیادین، امروز در اوج‌گیری قیام مردم برای سرنگونی، همواره و بیش از هر زمان دیگری مورد کنکاش و مناقشه می‌باشد.

 در جغرافیای جهان، مثلث برمودا در شمال دریای کارائیب قرار دارد. چند و چون و صحت و سقم آن در صلاحیت دانشمندان مربوطه است و نه ما. اما یک مثلث برمودای دیگر هم در جغرافیای سیاسی جهان وجود دارد که درون وزارتخارجه آمریکا می باشد. چون موجودیت این یکی مستقیما به سرنوشت ملک و ملت و نیروی پیشتاز آزادی ستان آن مربوط است، بنابراین ما نمی توانیم بی خبر و جاهل از آن باشیم.تنها دو روز مانده به برگزاری کنفرانس بین المللی ورشو با دستور کار «مبارزه با مطامع رژیم آخوندی و خطرات ناشی از آن»، اکنون دیکتاتوری خامنه ای با گسیل مهره های درشت خود به صحنه، آخرین برگ خود علیه کشورهای شرکت کننده را به نمایش می گذارد.

صفحه8 از785