سینا دشتی: جنگ روانى رژیم علیه مجاهدین


یکى از تجربیات سالیان اخیر این بوده که تقریبا حدود دو ماه قبل از سى خرداد موج جنگ روانى وزارت اطلاعات رژیم علیه مجاهدین سیر صعودى به خود میگیرد تا تبلیغات و فعالیتهاى سیاسى مجاهدین و مقاومت در آستانه ى سى خرداد را تحت شعاع قرار بدهد.

علی صفوی: مرجان شورشی بعد از پرواز نیز در جنگ با آخوندها و اطلاعاتی ها و مزدوران است


گاهی اوقات با پدیده هایی برخورد میکنی که آنقدر عجیب و غریب هستند و با هنجارهای اخلاقی و اجتماعی مغایرت دارند که سرت سوت میکشد! لاجرم باید به سراغ لغتنامه ها و دایره المعارف ها بروی تا شاید معنی و مفهوم این پدیده ها نسبتا روشن شوند.

«لاله های واژگون» ۶۷ از شهر گلها


در هنگامه عبور کاروان پرشکوه بهار که خرامان و دامن کشان به سوی منزلگاه تابستانی روان میشود، در برخی از کوهپایه های اطراف گلپایگان و خوانسار، رویش دل انگیز «لاله های واژگون» با صورتگری نقاش طبیعت، براستی دشت و دمن را گلگون و رنگین میکند. لاله های خونین رنگی که پرطراوت و شاداب بر کاکل بوته های سرسبزشان میرویند، ولی در همان حال انگار که از گردن آویزان و واژگون شده اند...

صفحه9 از867