در مقاله گذشته به سیاست رسمی رژیم و تمامی باندهایش در رابطه با نسل کشی سال شصت و هفت اشاره کرده و گفتم که این سیاست بر اساس مخفی کاری و در بی خبری نگه داشتنِ مردم و جامعه بین المللی بنا شده بود.

دوست و دشمن در این نکته با هم متفق القولند که مجاهدین بزرگترین چالش حکومت آخوندها در ایران طی تقریبا چهار دهۀ گذشته به حساب می آیند.

با گذشت بیش از سه دهه از بروی کار آمدن دیکتاتوری مذهبی حاکم بر میهن امان اکنون به یقین می‌توان گفت که به موازات سرکوب خونین مردم در داخل کشور، یکی دیگر از ستون‌های اصلی برای ادامه بقاء و حفظ نظام سرکوبگر آخوندی همان موضوع «تروریسم» و «صدور بنیادگرایی» از ایران به کشورهای مسلمان و به‌ویژه همسایه است.

مجلس نمایندگان و سنای ایالات‌متحده لایحه تحریم‌های گسترده علیه رژیم حاکم بر ایران را با اکثریتی قاطع تصویب کردند به گونه‌ای که رئیس‌جمهور امریکا اگر هم می‌خواست نمی‌توانست آن را وتو کند۰

صفحه9 از683