آب که خیلی گل آلود شد ، هوس صید به سر هر ماهیگیری می زند . صیادی ، هم وسیله مناسب می خواهد و هم تجربه و مهارت و تدبیر . ورنه به جای ماهی ، لنگه کفش یا بلوز مغروقی بیچاره سر چنگک بالا می آید و موجب خنده می شود . حال حساب کنید ماهیگیر ترسو و ناشی که بخواهد کوسه خونخوار را شکار کند .


پشیمانی و شرم پس از ارتکاب خیانت و جرم ناخواسته یا دانسته، رهایی از دام شرارت و امکان زندگی شرافتمند برای خطاکار را آسانتر می‌سازد. آنان که شرم را اما عمداً فروداده و در تار و پود آن تنیده اند، جرم و خیانت را گرچه اغلب در راستای منافع فردی یا خاستگاه فکری جمعی مرتکب می‌شوند اما آن را با واژه های زیبای انساندوستانه تعریف و در زیر و بم ظرافت آنها می‌پیچند.


اظهارات وزیر خارجۀ خامنه‌ای، مبنی بر اعتراف صریح به پول‌شویی با رقم‌های سرسام‌آور، ثابت می‌کند که اِعمال تحریم‌های نفتی و بانکی و کوتاه کردن دست آخوندهای دزد و چپاولگر از ثروت‌های ملت ایران، تا چه حد صحیح و لازم بوده‌اند. اعترافاتی از این قبیل که در بالاترین سطح حکومت صورت می‌گیرد، از یک‌سو اوضاع خراب و وخامت بار حاکمیت ولایت‌فقیه را به نمایش می‌گذارد و از سوی دیگر، بر میزان فساد و غارت و چپاول، به‌طور رسمی مُهر تائید می‌زند.

 

موضوع مشارکت دادن بخش خصوصی در پروژه ای بنام “بورس انرژی" که اکنون در بین رسانه های حکومتی با عناوینی مانند “نفت جهانگیری" ، معاون اول آخوند روحانی به تمسخر گرفته شده، در نخستین قدم با شکست دیگری برای نظام آخوندی همراه گردیده است.

صفحه10 از775