محمد شمس: رامش عزیزهم به ماندگاران پیوستخبر ناگوار درگذشت هنرمند محبوب و خوش آوای میهن مان بانو آذر مُحبی تهرانی (رامش) بار دیگر غبار ماتم و غم را بر دلها یمان نشاند. این هنرمند شایسته، برگ همیشه سرسبزی از درخت تنومند هنر معاصر ایران زمین بود که با صدایی بی صدا و چشمانی منتظر، غریبانه بر خاک افتاد.

سیامک سعیدپور: ایرج مصداقی، فعال سیاسی یا عصاره خیانت ِ یک تاریخ‌ خونبار


سخنم را با یاد دو هم‌بند شهیدم مجاهدین سرفراز و گمنام احمد رضا محمدی مطهری و سیامک طوبایی آغاز میکنم که بعد از گذشت سی و اندی سال، علت و‌ شیوه دستگیری و نحوه شهادتشان همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. گرچه نشانه‌ها و برخی دلایل موجود، نقش عناصر نفوذی و خائن را در دستگیری و شهادت آنها برجسته می نماید.

صفحه10 از893