اسماعیل محدث: سرنگونی، میوهٔ رسیدهٔ انقلاب


ارنست همینگوی می گفت که شاید نتوانیم آغاز یک دوران را مشخص کنیم، اما پایان آن کاملاً مشهود می باشد. اگر در مورد به قدرت رسیدن نظام آخوندی و چرائی آن اختلاف نظر وجود داشته باشد، اما امروز کمتر کسی وجود دارد که غروب این نظام عقب افتاده را انکار کند.

 مهرداد هرسینی: پروژه «دولت حزب الهی» کلید خوردسرانجام پس از ماه‌ها کش و قوس بر سر دیدگاه‌های ولی فقیه مبنی بر بروی کار آوردن یک «دولت حزب الهی»، مشاور وی در زمینه صنایع دفاعی و پشتیبانی از اعلام کاندیداتوری برای دور بعدی ریاست جمهوری قلابی در دیکتاتوری آخوندی خبر داد.