شهرام احمدی نسب عمران: ما در کدام جهان زندگی می کنیم؟ روایتی از اوضاع ایران و آمریکا


در میانه ی دهه ی شصت که نگارنده دانشجوی پزشکی بود در جریان یکی از گزارش های بامدادی دانشجویی در توصیف شرایط گفت که در کشورهای پیشرفته که امکانات بهتری دارند برای این بیمار چنین کاری می کنند اما در کشور جهان سومی مثل ایران گزینه های موجود محدودند۰

حسین یعقوبی:‌ شیخ حسن اشکوری و دکان دونبشی بنام “پژوهشگری دینی” در دوره پست مدرن

 

تاریخ انسان همواره شاهد نبردی مستمر بین نیروهای حق و باطل در اشکال و صور متفاوت آن بوده؛ نبردی نامتقارن و نابرابر، در یک سوی این نبرد استثمارگران، دشمنان آزادی و زورمندان حاکم قرار داشته اند و در طرف دیگر مصلحین و انقلابیونی که تن به ذلت و ستم نداده و همواره بر آن شوریده اند.