سهیلا دشتی:‌ اهمیت رهبری


قبل از هر چیز بگویم این یک مطلب سیاسی نیست. واکاوی لحظاتی است که بر من و شاید ما می گذرد. ساعات بی شماری که فکر در آرزوی بهتر شدن شرایط برای مردم ایران با توست. در برابر شقاوت و بی رحمی های رژیم کلام کم می آورد. در روزها و سالهای تبعید بارها احساس ناتوانی برای اینکه بتوانی دردی از دردهای بیشمار مردم را بکاهی آزارت می دهد. گاه فکر می کنی پایانی بر این دردها و رنج ها متصور نیست.

مهرداد هرسینی:‌ چوب مکانیسم ماشه برسر ولایت!در فردای اعلام کشیدن ماشه از سوی ایالات متحده و به تبع آن راه افتادن سیل تمامی تحریم ها علیه دیکتاتوری ولی فقیه، بسیاری از کارشناسان مسائل اتمی براین باور بودند که رژیم آخوندی در هراس از عواقب این وضعیت بحرانی، علائمی مبنی بر عقب نشینی از سیاست های شکست خورده اتمی خود به بیرون ساطع کرده است.

پرویز خزایی: همنشین ها در دکان کساد


هر بار که برنامه های جماعت می نی بوس نشین را تماشا میکنم و یا ورق میزنم می بینم هیچ حرفی جز جیغ بنفش علیه شورای ملی مقاومت سرفراز ایران و سازمان پر افتخار مجاهدین خلق نیست.

سعید سجادى: تحریمهاى مکانیسم ماشه: ما، مقاومت ما، و جهان


روز ١٤ اگوست ٢٠٠٢، براى اولین بار مقاومت ایران در طى یک کنفرانس مطبوعاتى در امریکا، پروژه سرى اتمى رژیم آخوندى را افشاءکرد. به خاطر شروع جنگ عراق و نیاز امریکا به اینکه رژیم در عراق مداخله نکند، براى مدتى امریکا از پرداختن به مسئله اتمى رژیمپرهیز داشت.