حسین پویا: سخنرانی خامنه ای برای کرونا و روحانی


........ هفت هشت ماهی بود که بنده را زیارت نکرده بودید و البته میدانم دلتان برای زیارت بنده تنگ شده بود. حق هم دارید. با اینحال به شما هشدار بدهم که اینجا هرکس سرفه بکند و یا عطسه ای یا چیز دیگری از او سر بزند بلافاصله باید دستهای خودش را بشورد. در بیت بنده کرونا را نباید دست کم گرفت. بنده همین الان اعلام می کنم که از این به بعد سرفه و عطسه در حضور مقام معظم بنده، جزو باطل کنندگان وضو محسوب می شوند. البته در حضور عکس و تمثال بنده باطل کننده نیست اما احوط آن است که زننده، دستهای خود را با آب و صابون و اگر نبود فقط با آب بشوید. البته اگر آب هم در دسترس نباشد میتوان تیمم نمود.

اسماعیل محدث: شرایط انقلابی

زمانیکه شرایط یک جامعه برای عموم مردم غیرقابل تحمل شده و اکثریت مردم حل مشکلات را در جا به جائی نظام حاکم و تغییر کیفیِ پایه و روبنا برآورد می کنند، آن جامعه به یک مخزن باروت تبدیل شده که هر آن امکان انفجار آن وجود دارد؛ این ساده ترین تعریف از شرایط انقلابی در یک جامعه می باشد.