سهیلا دشتی:‌ میدان مبارزه


هر سال بعد از برگزاری مراسم کهکشان برای همگان روشن بود که گروهی قلم به مزد با عنوان خبرنگار و یا عکاس، فیلم ها و یا عکسهائی از مراسم انتشار می دادند.

هوشنگ اَسدیان: کنفرانس جهانی و گرد همایی بزرگ مقاومت خاری به چشم حکومت آخوندی وهم خط تان آنها


سوارکاران ارتش آزادی ستان، سوار بر رَخش های سپید عدالت اجتماعی و برابری با زین و برگ طلایی نشانِ سکولاریسم و بیرقهای به رنگ خون، منقوشِ به آزادی برای یک ایرانِ دمکراتیک و پُر از رفاه و صلح، به تاخت از دره ها و کوهای عشق، چون ساعقه در گذرهستند و سرود رفیقانِ قهرمان را که در این مسیر جان فشانی می کنند؛ با حنجرۀ زمُردین و قناری به نغمه سر می دهند.

مهرداد هرسینی:‌ شکست چند باره حکومت در آستانه کهکشانتنها چند ساعت به برگزاری پرشکوه کهکشان باقی نمانده است، اما با نیم نگاهی به صحنه داخلی و بین المللی اکنون می توان به این واقعیت رسید که خامنه ای یکبار دیگر برای برهم زدن این گردهمایی بزرگ که به یقین در نوع خود بی سابقه می باشد، شکست سنگینی را متحمل شده است.

رضا فلاحی: روشنگری آقای ژورک حلقه گمشده پازل مزدور نفوذی ایرج مصداقی


رضا فلاحی هستم و به مدت ۱۰سال از شهریور ۱۳۶۰ تا شهریور ۱۳۷۰ در زندانهای نیروی هوایی؛ دژبان مرکز؛ اوین؛ قزلحصار؛ گوهردشت و مجددا زندان اوین؛ یک دهه زندانگردی را همچون بسیاری از دیگر زندانیان تجربه کردم و لاجرم در این میان شاهد بسیاری از جنایات رژیم بویژه در جریان قتل عام ۳۰ هزار زندانی سیاسی سربدار در تابستان ۶۷ بوده ام.