Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا می گوید رژیم ایران به آشوب در منطقه دامن می زند و تروریستها را تأمین مالی می کند. مارک تونر در پاسخ به سوالی در مورد ضرورت بیرون راندن رژیم ایران و دست نشاندگانش گفت: «ما مستمراً نگرانیهای خود را در مورد نقش بی‌ ثبات‌ کننده فعالیتهای رژیم ایران در منطقه و به طور مشخص در سوریه ابراز کرده‌ ایم . ما رژیم ایران را مسئول کارهایش می دانیم و از ابزارهایی که داریم برای مقابله با آن استفاده می کنیم. در سوریه، حمایت رژیم ایران از رژیم اسد مانع شده که این رژیم به پایان درگیریهای و راه حل صلح آمیز سیاسی تن ندهد. رژیم اسد حاضر به پایان دادن به جنگ از طریق مذاکره نیست. ما تحریمهای هدفمند را روی سپاه پاسداران و همچنین وزارت اطلاعات رژیم ایران بخاطر حمایت آنها از رژیم اسد اعمال کرده‌ ایم. ما دنبال مقابله با اقدامات بی‌ ثبات‌ کننده رژیم ایران هستیم. ما می فهمیم که رژیم ایران نقشی بسیار بی‌ ثبات‌ کننده در سوریه بازی میکند. این نباید سبب تعجب کسی شود»

به گزارش سایت وزارت خارجه آمریکا، سخنگوی وزارت خارجه افزود: « ما همواره باید از امنیت و حفاظت مردم آمریکا دفاع کنیم. از زمان توافق اتمی آنچه ما دیده‌ ایم، ادامه رفتار بد رژیم ایران در منطقه است. رژیم ایران حامی تروریسم است، این سیاست ربطی به مردم ایران ندارد.
رژیم ایران نشان داده که توان صدور تروریست و تروریسم به خارج را دارد. آنچه این رژیم در سوریه انجام می دهد این مسئله را ثابت می کند. ما نگرانیهای مشروعی نسبت به اقدامهای رژیم ایران داریم. این رژیم توان ایجاد آشوب و دامن زدن به آن در منطقه را دارد و تروریستها را تأمین مالی می کند.