علی خضری از مشاوران سابق بالاترین فرماندهان نظامی آمریکا در عراق در مصاحبه با سی ان ان گوشه یی از جنایتهای رژیم آخوندی در عراق و شبه نظامیان آن موسوم به حشد الشعبی را برملا کرد.

علی خضری مشاور سابق فرماندهان نظامی آمریکا در عراق می گوید: من از جنایت نیروهای حشد الشعبی متعجب نیستم. این داستان به وضعیت نیروهای عراقی بخصوص به وزارت کشور عراق بر می گردد که از سال ۲۰۰۵ به این شیوه ها متوسل می شده است.
آن زمان وزیری که متحد رژیم ایران بود، به قدرت رسید و تلاش کرد شبه نظامیان متحد و تحت فرمان و مورد حمایت رژیم ایران را با نیروهای امنیتی عراقی ادغام کند!!!، متاسفانه آنچه قراربود نهاد قدرتمند اجرای قانون عراق باشد، بطور سیستماتیک قوانین عراق را نقض می کرد و در واقع دست به جنایات جنگی مانند شکنجه های سیستماتیک، تجاوز و قتل می زد.

علی ارکادی خبرنگاری که فیلمهای ویدئویی از شکنجه و قتل و تجاوز شبه نظامیان حشد الشعبی را افشا کرده یک قهرمان است. او جان خود و خانواده اش را به خطر انداخته است.

وقتی ما به یک دهه قبل برگردیم هزاران و شاید ده ها هزار مردم عراق را می بینیم که ناپدید می شدند. از آن زمان نیروهای عراقی دست به جنایات جنگی می زدند آنها با آدمربایی های غیر قابل توجیه شهروندان، آنها را شکنجه کرده و به قتل می رساندند و خانواده های آنها هیچگاه در مورد آنها نمی شنیدند. این بار نیز ما فیلم ویدئویی داریم که این جنایات را به تصویر کشیده است.

آمریکا از سال ۲۰۰۳ بدون هیچ شرطی به عراق کمک می کرده است. این در حالی بود که ما شاهد شکنجه و تجاوز و قتل های فرا قضایی بوده ایم، لذا کاری که آمریکا باید انجام دهد این است که کمک هایش را به دولت عراق مشروط کند به رعایت قانون.
عراق میلیاردها دلار تا هم اینجا برای شبه نظامیان مورد حمایت رژیم ایران موسوم به نیروهای بسیج مردمی هزینه کرده و در حقیقت شبه نظامیان مورد حمایت رژیم ایران هستند که مسئول کشتار و مجروح کردن هزاران نفر از نیروهای آمریکایی و شهروندان عراقی طی یک دهه گذشته بوده اند.