«طنز حافظ » ـ شفیعى کدکنى

«طنز حافظ» ـ دکتر شفیعى کدکنى

«هرکس اندک تأمّلى در شعرِ حافظ داشته باشد، به نیکى دریافته است که ‏یکى از برجسته‏ ترین ویژگى‏هاى شعر او، لحن طنزآمیز کلام اوست. مثلاً در این ‏بیت:

"یارب آن زاهد خودبین که به جز عیب ندید
 دود آهیش در آیینۀ ادراک انداز"

«شرح اقامت در اردبیل»

«شرح اقامت در اردبیل»

«سیاحت نامۀ ابراهیم بیک» ـ زین العابدین مراغه ای

سخنرانی ویکتور هوگو در مجلس فرانسه

سخنرانی ویکتور هوگو در مجلس فرانسه

جشن فرخندۀ «سیزده به در»

جشن فرخنده «سیزده به در»

در گاهشماری آیین زرتشت (تقویم اوستایی)، به ویژه از دوران هخامنشیان به بعد، هر سال را به دوازده ماهِ سی روزه تقسیم می کردند. در این گاهشماری تقسیم ماه به چهار هفته و هر هفته به هفت روز، وجود نداشت.

صفحه9 از67