«خواب یلدا» و خاطره یی از خسرو گلسرخی

شعر«فردا» و خاطره یی از خسرو گلسرخی

از ساعت ۳ بعد از ظهر روز ۲۷ فروردین ۱۳۴۱ در جادۀ چالوس ـ کرج باران و تگرگ، ناگهان از راه رسید و بی‌امان بارید. بارش که تمام شد همه جا را آب فرا گرفته بود. سیل که به راه افتاد نه فقط جاده که تا شعاع ۸ کیلومتر کوه‌های کنار جاده را شست و کمی پایین‌تر با ریزش صخره ‌ها و رسوب گل و لای، راه شمال به کرج بسته شد.
 حدود دو هزار اتومبیل... در میانۀ راه متوقّف شدند. این راهبندان تا حدود ۴ صبح فردا ادامه داشت؛ تا زمانی که سرانجام با تلاش مأموران راهداری، جاده بازشد و مسافران راهی خانه شدند. امّا قربانیان این حادثه تنها مسافرانِ در راه مانده نبودند و همزمان سیل و ریزش کوه برای مردم کرج و تهران هم دردسرساز شد. ریزش کوه بیشتر از پنج ساعت جریان آب مرکز تصفیۀ سازمان آب را قطع کرد.

به یاد پروین دولت آبادی

به یاد پروین دولت آبادی ـ سیمین بهبهانی

شاملو: «شاه ساعدی را "نابود کرد"»!

شاملو: «شاه ساعدی را نابود کرد"»!

صفحه13 از67