صادق زیباکلام، استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران و از طرفداران پر و پا قرص «حفظ نظام به هر قیمت» در میزگرد «مشارکت سیاسی و انتخابات» «خبرگزاری رژیم» (ایرنا)، ۲۳مرداد۱۳۹۸، تأکید کرد: «شعار "اصلاح طلب، اصولگرا، دیگه تمومه ماجرا" گرفته است و من از این بابت اصلاً خوشحال نیستم. مردم دیگر برای اصلاح طلبان و اصولگرایان تره هم خُرد نمی کنند و این همان چیزی است که مطلوب نظر "براندازان" است».

صفحه3 از95