«مصدّق، ۳۰ تیر و شورا» مسعود رجوی

روز ۳۰ تیرماه ۱۳۶۰, «شورای ملی مقاومت ایران» در تهران تأسیس شد، به مثابۀ «سیمای سیاسی جنبش مقاومت ایران و جایگزین دموکراتیک و مردمی رژیم خمینی»، برای پیریزی یک ائتلاف سیاسی از سازمانها و شخصیتهای مترقی و مردمی، «برای سرنگونی رژیم خمینی و استقرار دولت موقّت» که در آن نمایندگان تمامی مردم ایران، از هر قشر و طبقه، با هر نوع گرایش و اندیشه و صاحب هر نوع دین و مذهب و یا بدون مذهب، به جز دار و دسته ‌های طرفدار شاه و خمینی، می‌توانند نماینده داشته باشند.

علی اکبر دهخدا در سال ۱۲۸۵ شمسی در تهران, محلّۀ سنگلج به دنیا آمد.

روز ۱۲ تیرماه به نام «روز شهرداری» نامگذاری شده است. شهرداری تهران در ۱۲ خرداد ۱۲۸۶ شمسی با نام «بلدیّۀ تهران» تأسیس شد. به نوشتۀ علّامه دهخدا، «بلدیّه» مؤسّسه یی بود که «در هر شهر در کار نظافت و خوبی آب و نان و چراغ و سوخت و خواروبار» تلاش می کرد.

دکتر غلامحسین یوسفی
 «... آنچه مى‏خواهم در این مقال به عرض برسانم، سرمشقى درخشان از اندیشۀ نیک و اخلاص عمل است که در قالب شعر فارسى از براى ما به یادگار مانده و آن حکایتى‏است دربارۀ سرور مردان ـ على علیه‏السّلام ـ . 

صفحه4 از66