«این اواخر نامۀ سرگشاده یی در ۶صفحه، به تاریخ ۱۲مهرماه سال جاری [۱۳۶۷ش]، به امضای "دبیرکل نهضت آزادی ایران ـ مهدی بازرگان" و خطاب به "مقام محترم رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران" منتشرشد که بیشترین بخش آن به گله و شکایت از هیأت حاکمه از بابت موانع و مشکلاتی که تا کنون در راه "مبارزۀ قانونیِ" آقای بازرگان و دوستانش به وجود آمده آورده اند، اختصاص دارد.


 

عبید زاکانی، شاعر و نویسنده و طنزپرداز قرن هشتم هجری است که همزمان با حافظ شیرازی، در زمان حکومت ابواسحق اینجو، حاکم شیراز، در آن شهر می زیست.

صفحه5 از96