وقتی سپاه پاسداران، نیروی نظامی اصلی حفظ نظام ولایت فقیه، به طور رسمی در لیست تروریستی وزارت خارجۀ آمریکا واردشد، «نهضت آزادی ایران» در «بیانیه» یی اعلام کرد که «این اقدام دولت آمریکا را نقض منشور ملل متّحد، سایر قوانین بین الملل و خلاف منافع ملی و نقض حاکمیّت ملی ایران می داند و شدیداً محکوم می کند» (۲۶فروردین ۱۳۹۸).

صفحه6 از96