وقتی سپاه پاسداران، نیروی نظامی اصلی حفظ نظام ولایت فقیه، به طور رسمی در لیست تروریستی وزارت خارجۀ آمریکا واردشد، «نهضت آزادی ایران» در «بیانیه» یی اعلام کرد که «این اقدام دولت آمریکا را نقض منشور ملل متّحد، سایر قوانین بین الملل و خلاف منافع ملی و نقض حاکمیّت ملی ایران می داند و شدیداً محکوم می کند» (۲۶فروردین ۱۳۹۸).

 

 «چرا خواستار تحریم سخت‌تر رژیم از طرف کشورهای دیگر هستید؟ مگر نمی‌دانید که دود چنین تحریمهایی فقط به چشم مردم بی‌گناه کشور می‌رود؟ به آخوندهای حاکم که ضرری نمی‌ رسد، همه پولهای نفت در اختیار آنهاست. فوقش، در شرایط تحریم، مایحتاجشان را به چند برابر قیمت از بازار سیاه ـ و به احتمال بسیار، از دلالان همان تحریم‌کنندگان ـ می‌خرند. آنها که در این میان له می‌شوند و از بین می‌روند مردم بی‌گناه ایران اند!».

صفحه6 از95