در سال ۱۳۱۳شمسی رضاشاه به همراه نخست‌وزیرش، محمدعلی فروغی، به ترکیه سفر کرد. در این سفر ۴۰ روزه با گوشه‌هایی از «مظاهر تمدّن غرب» در آن کشور آشنا شد. رَهاورد این سفر، جشن هزارۀ فردوسی، تأسیس فرهنگستان ایران، تأسیس دانشگاه تهران، تغییر کلاه مردان، ازجمله کلاه پهلوی به کلاه شاپو و «کشف حجاب» بود.


***کیخسرو شاهرخ ملقّب به ارباب کیخسرو (زادروز: ۷ تیر ۱۲۵۴در کرمان ـ قتل در ۱۱ تیر ۱۳۱۹، در تهران).
کیخسرو شاهرخ از سال ۱۲۸۸ تا ۱۳۱۹شمسی (از دورۀ دوم تا یازدهم) نمایندۀ جامعۀ زرتشتیان در مجلس شورای ملی و هم رئیس انجمن زرتشتیان تهران بود. از ارباب کیخسرو به عنوان یکی از برجسته‌ترین چهره‌ های جامعۀ زرتشتی ایران و از شخصیت‌های خوشنام تاریخ معاصر ایران یاد می‌شود.