همبستگی با قیام آبان ۹۸

 

ایرانیان آزاده و حامیان مقاومت در کشورهای مختلف با برگزاری تجمعات همبستگی خود را با قیام قهرمانانه مردم ایران در آبان ۹۸ و ۱۵۰۰ شهید قیام اعلام کردند.

تظاهرات‌های ایرانیان آزاده در کشورهای مختلف - همبستگی با قیام مردم ایران و محکومیت نقض حقوق بشر

حامیان مقاومت، ایرانیان آزاده در کشورهای مختلف روز شنبه۵ مهر، با برگزاری تظاهرات‌‌ها، ضمن اعلام همبستگی با قیام مردم ایران و کانون‌های شورشی، نقض فاحش حقوق بشر در ایران توسط رژیم آخوندی را محکوم کردند.

صفحه1 از204