Pin It

بدعوت ”جنبش جوانان برای قیام در ایران” روز شنبه ۱۶ دی ۹۶ یک گردهمایی و تظاهرات در میدان براندنبورگ و خیابانهای مرکزی شهر برلین برگزار شد.

همبستگی مقاومت ایران در برلین با قیام مردم ایران

”جنبش جوانان برای قیام در ایران”، این گردهمایی بزرگ را برای بزرگداشت یاد جوانان شهید و مجروح قیام قهرمانانه و اعلام حمایت از آنها ترتیب داده بود.

همبستگی مقاومت ایران در برلین با قیام مردم ایران

این مراسم شامل سخنرانان متعدد از نمایندگان مجلس فدرال آلمان، انجمنهای حقوق بشری آلمان، نمایندگان انجمنهای جوانان، مسئولین و نمایندگان جوامع ایرانی از شهرهای مختلف و همچنین راهپیمایی در مقابل مجلس فدرال آلمان و کاخ صدراعظمی و سفارتخانه های امریکا، انگلیس، فرانسه و خیابانهای مرکزی برلین بود.

همبستگی مقاومت ایران در برلین با قیام مردم ایران
در بخشی از بیانیه ”جنبش جوانان برای قیام در ایران” خواستهای جوانان ایرانی از دولت آلمان بدین شرح آمده بود:
ما از خانم مریم رجوی برای پیشبرد مقاومت برای یک ایران آزاد می کند حمایت می کنیم و به اتحادیه اروپا، المان و تمامی کشورهای دمکراتیک غربی میگوییم، سکوت، بی عملی و تنها نظاره‌گر بودن شما کمکی نخواهد کرد، در انجا ملت بی دفاع ایران به دست دیکتاتور حاکم سرکوب میشوند.
از این بابت ما از دولت المان میخواهیم که فعالانه تراز پیش موضع گیری کند و در اتحادیه اروپا از خواسته های ما بشرح زیر پشتیبانی کند.
1.    به رسمیت شناختن حق مردم ایران برای سرنگونی فاشیست مذهبی حاکم و بپا کردن ازادی و حکومت مردمی
2.    رژیم حاکم بر یران را بخاطر سرکوب و دستگیری و کشتار تظاهرات کننده گان بی دفاع به شدیدترین وجه محکوم کنید
3.    رژیم اخوندی و عاملان ان باید برای کشتار و سرکوب تظاهرات کننده گان مورد تحریم قرار بگیرند
4.    قطع کردن اینترنت و شبکه های اجتماعی توسط رژیم محکوم شود و دسترسی ازاد به اینترنت تظمین شود
5.    ما از دولت المان میخواهیم تا سریعا برای ازادی بی قید و شرط تظاهرات کننده گان اقدام کند

همبستگی مقاومت ایران در برلین با قیام مردم ایران

در بخش پایانی برنامه، مراسمی بیاد شهیدان قیام برگزار گردید. در این مراسم جوانان ایرانی در مقابل تصاویر شهیدان قیام ادای احترام کرده و تصاویر شهیدان را گلباران کردند.
خبرنگاران بسیاری از رادیو تلویزیونها، خبرگزاری و روزنامه های المانی و عربی، به تهیه عکس و گزارش از این برنامه پرداختند.

همبستگی مقاومت ایران در برلین با قیام مردم ایران

تلویزیون rbb تلویزیون اصلی برلین ـ براندنبورگ در ابتدای برنامه شامگاهی خود، گزارشی از این مراسم را پخش کرد.
برخی از خبرنگاران شرکت کننده که به انعکاس این تظاهرات پرداختند عبارتند از:
-    خبرنگار عکس خبرگزاری آلمان
-    خبرنگار متن خبرگزاری آلمان
-    خبرنگار عکس خبرگزاری رویتر
-    خبرنگار عکس خبرگزاری اطریش EPA
-    خبرنگار خبرگزاری عکس IMAGO
-    تلویزیون برلین RBB
-    تلویزیون RTL و NTV
-    تلویزیون الاخباریه
-    رویترز تی وی
-    عکاس روزنامه تاگس اشپیگل
-    تلویزیون RT (روسیه)
-    ۴ خبرنگار عکاس آزاد


همبستگی مقاومت ایران در برلین با قیام مردم ایران

همبستگی مقاومت ایران در برلین با قیام مردم ایران

همبستگی مقاومت ایران در برلین با قیام مردم ایران

همبستگی مقاومت ایران در برلین با قیام مردم ایران

همبستگی مقاومت ایران در برلین با قیام مردم ایران

همبستگی مقاومت ایران در برلین با قیام مردم ایران

همبستگی مقاومت ایران در برلین با قیام مردم ایران