در اعتراض به به حمله نافرجام نيروهاي عراقي به ساكنان اشرف, روز شنبه 17 آوريل هموطنان آزاده و خانواده اشرفيان و هوادران مقاومت به همراه شماري از اعضاي شوراي ملي مقاومت و شهروندان فرانسوي حامي مقاومت در ميدان شاتله يك تظاهرات برگزار كردند.

در اعتراض به حمله نافرجام نيروهاي عراقي, در حمايت از مزدوران اعزامي وزارت اطلاعات به ساكنان اشرف, هواداران مقاومت ومجاهدين خلق روز شنبه 17 اوريل برابر 28 فروردين در شهر يوتوبوري سوئد دست به تظاهرات اعتراضي زدند.

استكهلم -  شنبه بیست و هشتم  فروردين - پس از حمله نافرجام مزدوران خامنه ای - مالکی به مجاهدین اشرف در حمایت از مزدوران رژیم آخوندی، به دعوت اعضای خانواده ساکنین اشرف در سوئد،  براي دومين روز پشتیبانان مقاومت و ایرانیان شریف و آزاده در استکهلم دست به تظاهرات زدند.

 

 
به دعوت خانواده هاي مجاهدان اشرف, روز شنبه  28 فروردين 1389 جمع کثيری از هواداران مقاومت در تورنتو دومین روز تظاهرات اعتراضی خود را عليه جنایت و حمله مزدوران مالکی به دستور خامنه ای جلاد عليه پاکترين فرزندان ايران زمين در مقابل کنسولگری آمریکا در تورنتو برگزار کردند.

 

 
جمع کثيری از هواداران مقاومت و خانواده های ساكنان سرفراز اشرف, روز جمعه  16 آوريل  در تورنتو با شنيدن خبر هجوم وحشيانه بسيجی های مزدور و گزمگان نوری مالکی آبرو باخته به اشرفيان دلير از سراسر شهر خشم آلود و نگران خود را به محل تظاهرات در تقاطع خيابان يانگ و 16 در شمال شهر تورنتو رساندند تا با خروش خود گوش ها و چشم های جهانيان را به جناياتی که به دستور خامنه ای جلاد و عروسک خيمه شب بازی اش مالکی در عراق و عليه پاکترين فرزندان ايران زمين می گذرد، آگاه کنند.

 

 

 

هواداران مقاومت و خانواده هاي ساكنان اشرف در واشنگتن دي.سي روز جمعه 16 آوريل برابر با 27 فروردين, در پي اطلاع از حمله مزدوران عراقي ولايت فقيه, در مقابل كاخ سفيد تجمع كردند و اقدام به برگزاري يك تظاهرات فوري براي محكوم كردن حمله نيروهاي عراقي به ساكنان اشرف و تاسيسات داخل اشرف كردند.

 

 

 

هواداران مجاهدین و مقاومت ایران در اتاوا روز جمعه 16 آوریل در اعتراض به حمله جنایتکارانه مزدوران عراقی رژیم آخوندی به اشرف و مجروح کردن 5 مجاهد خلق تظاهراتی در مقابل سفارت عراق برگزار کردند.