گردهمایی نوروزی حامیان مقاومت در رم

مراسم نوروزی سال ۹۶ توسط حامیان مقاومت در روز یکشنبه ۲۶ مارس در شهر پسکارا با حضور حامیان ایتالیایی از جمله اعضای شورای شهر و شورای استان و با شرکت سناتور سناتورجانلوکا کاستالدی برگزار شد.

صفحه10 از175